Informacja o możliwości składania wniosków w Biurze Powiatowym ARiMR w Pleszewie o pomoc finansową w związku ze szkodami spowodowanymi przez suszę

Urząd Gminy Gizałki informuje, że od dnia 11 września do 30 września 2015 r. rolnicy mogą składać wnioski w Biurze Powiatowym ARiMR w Pleszewie, ul. Ogrodowa 13 o pomoc finansową w związku ze szkodami spowodowanymi przez suszę.

Do otrzymania pomocy finansowej uprawnieni są producenci, u których szkody w gospodarstwach są wyższe niż 30 % średniej rocznej produkcji rolnej (łącznie z produkcją zwierzęcą, jeżeli jest taka prowadzona). Rolnicy muszą również posiadać numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Do wniosku należy dołączyć kopię protokołu oszacowania szkód oraz kopię polisy ubezpieczeniowej, o ile co najmniej 50 % powierzchni upraw rolnych w 2015 r. było ubezpieczonych od co najmniej jednego z ryzyk. Przy ubieganiu się o pomoc finansową nie jest wymagana adnotacja wojewody na protokołach.

Stawka pomocy wynosi:

  • 800 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew i krzewów owocowych, na której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę;
  • 400 zł na 1 ha powierzchni pozostałych upraw rolnych, na której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę.

Pomoc jest pomniejszana o 50 %, jeżeli w 2015 r. co najmniej 50 % powierzchni upraw w gospodarstwie, z wyłączeniem łąk i pastwisk, nie było ubezpieczonych od co najmniej jednego z następujących ryzyk: huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawina, susza, ujemne skutki przezimowania.

Szczegółowe informacje oraz druki wniosków można otrzymać w Biurze Powiatowym ARiMR w Pleszewie (tel. 62 7420 101) lub w Urzędzie Gminy Gizałki (pokój nr 8, tel. 62 7411 517 w.108).

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2015-09-11 15:08:07
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2015-09-11 15:07:31
Odsłon: 1042
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.