Zawiadomienie o XIII Sesji Rady Gminy Gizałki

Zawiadamia się mieszkańców gminy Gizałki, że w dniu w dniu 23 grudnia 2015 r. (środa), o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki odbędzie się XIII Sesja Rady Gminy Gizałki VII Kadencji.

Porządek obrad XIII Sesji Rady Gminy Gizałki

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. przekazania skargi na uchwałę Rady Gminy Gizałki Nr V/20/2015 z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gizałki;
  2. zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Gizałki na 2016 rok;
  3. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok;
  4. przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Gizałki na 2016 rok;
  5. zmian planu budżetu gminy na rok 2015;
  6. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2015 - 2021;
  7. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2016-2021;
  8. uchwały budżetowej na rok 2016;
  9. udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego.
 7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.


z up. Przewodniczącego Rady
Wiceprzewodniczący

/-/ Tadeusz Kostuj

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2015-12-16 13:30:49
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2015-12-16 13:30:18
Odsłon: 675
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.