Zawiadomienie o XV Sesji Rady Gminy Gizałki VII Kadencji

Zawiadamia się mieszkańców gminy Gizałki, że w dniu 22 marca 2016 r. (wtorek), o godz. 16:00 w Świetlicy Wiejskiej w Gizałkach odbędzie się XV Sesja Rady Gminy Gizałki VII Kadencji.

Porządek obrad XV Sesji Rady Gminy Gizałki

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gizałki na rok 2016;
  2. nadania nazwy ulicy w miejscowości Gizałki;
  3. uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Gizałki na lata 2016 – 2019;
  4. przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gizałkach;
  5. przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Gizałki na lata 2016-2025;
  6. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Gizałki a Powiatem Pleszewskim w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych obejmujących przebudowę dróg gminnych i powiatowych.
 7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gizałkach za 2015 rok oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej w gminie Gizałki.
 8. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

z up. Przewodniczącego Rady
Wiceprzewodniczący
/-/ Tadeusz Kostuj

gH$f7K56dt
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2016-03-16 13:42:48
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2016-03-16 13:42:48
Odsłon: 686
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.