Wnioski o oszacowanie szkód powstałych w wyniku ujemnych skutków przezimowania

Wójt Gminy Gizałki informuje, że, w związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych w okresie zimowym, które spowodowały szkody w uprawach rolnych, zainteresowani rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie szkód powstałych w wyniku ujemnych skutków przezimowania. Z uwagi na konieczność udokumentowania zakresu strat poprzez dokonanie oględzin w terenie, prosimy o składanie wniosków w Urzędzie Gminy (pokój nr 8) do dnia 22.04.2016 r. We wniosku należy zaznaczyć uprawy, które przeznaczone są do zaorania. Szkody należy zgłosić przed zaoraniem uprawy i to z odpowiednim wyprzedzeniem koniecznym do oszacowania strat przez komisję gminną.

We wniosku należy wpisać wszystkie uprawy posiadane na terenie gminy Gizałki, również te, które nie uległy uszkodzeniu. Minimalna powierzchnia uprawy nie może być mniejsza niż 0,10 ha. Powierzchnia upraw powinna być zgodna z powierzchniami deklarowanymi we wniosku o dopłaty obszarowe, składanym do ARiMR.

Rolnicy, którzy prowadzą produkcję zwierzęcą przeznaczoną na sprzedaż wypełniają również „Oświadczenie dotyczące produkcji towarowej zwierząt”. W oświadczeniu należy obowiązkowo wypełnić kolumny 3 i 4 (rzeczywista lub prognozowana liczba zwierząt w roku szkody i średnia roczna wydajność). W kolumnie 3 należy wpisać liczbę zwierząt uwzględniającą ilość cykli produkcyjnych w poszczególnych rodzajach produkcji w ciągu roku.

Druk wniosku o oszacowanie szkód można otrzymać w Urzędzie Gminy (pokój nr 8) albo pobrać ze strony internetowej: www.bip.gizalki.pl (ogłoszenia i obwieszczenia).

Po otrzymaniu wniosków od rolników komisja gminna powołana przez Wojewodę przystąpi do szacowania szkód. Protokół z oszacowania szkód jest podstawą do ubiegania się o pomoc w związku z poniesieniem strat.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój nr 8, tel. 62 7411 517 wew.108.

Druk wniosku

Druk oświadczenia

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2016-03-22 15:22:21
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2016-03-22 15:22:21
Odsłon: 704
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.