Składanie wniosków o oszacowanie szkód suszowych

Wójt Gminy Gizałki informuje, że, w związku z wystąpieniem suszy na terenie naszej gminy, która spowodowała szkody w uprawach rolnych, zainteresowani rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie tych szkód. Z uwagi na konieczność udokumentowania zakresu strat poprzez dokonanie oględzin w terenie przez komisję, prosimy o składanie wniosków w Urzędzie Gminy (pokój nr 8) do dnia 15.07.2016 r. Wnioski o oszacowanie szkód należy składać przed dokonaniem zbiorów. Zgodnie z monitoringiem suszy prowadzonym przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, obecnie za zagrożone suszą na terenie naszej gminy uznane są uprawy: zboża jare i ozime, łąki i pastwiska.

We wniosku należy wpisać wszystkie uprawy posiadane na terenie gminy Gizałki, również te, które nie uległy uszkodzeniu. Minimalna powierzchnia uprawy nie może być mniejsza niż 0,10 ha. Powierzchnia upraw powinna być zgodna z powierzchniami deklarowanymi we wniosku o dopłaty obszarowe, składanym do ARiMR. W przypadku posiadania gruntów rolnych w innych gminach, szkody należy zgłaszać w tej gminie, w której położone są grunty. Protokoły z oszacowania szkód z innych gmin należy dostarczyć do gminy, w której znajduje się siedziba gospodarstwa, w celu sporządzenia protokołu zbiorczego.

Rolnicy, którzy prowadzą produkcję zwierzęcą przeznaczoną na sprzedaż wypełniają również „Oświadczenie dotyczące produkcji towarowej zwierząt”. W oświadczeniu należy obowiązkowo wypełnić kolumny: nazwa gatunku/produktu, rzeczywista lub prognozowana liczba zwierząt w roku szkody, średnia roczna wydajność (średnia waga sprzedawanej sztuki lub średnia ilość sprzedanych rocznie prosiąt od jednej lochy lub roczna ilość litrów mleka sprzedanego od jednej krowy). W kolumnie dotyczącej liczby zwierząt należy uwzględnić ilość cykli produkcyjnych w poszczególnych rodzajach produkcji w ciągu roku.

Druk wniosku o oszacowanie szkód można otrzymać w Urzędzie Gminy (pokój nr 8) lub u sołtysa, albo pobrać ze strony internetowej: www.bip.gizalki.pl (ogłoszenia i obwieszczenia).

Po otrzymaniu wniosków od rolników komisja gminna powołana przez Wojewodę przystąpi do szacowania szkód. Protokół z oszacowania szkód jest podstawą do ubiegania się o pomoc w związku z poniesieniem strat.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój nr 8, tel. 62 7411 517 wew.108.

Wniosek o oszacowanie szkód

Oświadczenie o produkcji towarowej zwierząt


 


 

 

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2016-06-29 09:25:57
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2016-06-29 09:25:36
Odsłon: 1144
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.