Zawiadomienie o XVIII Sesji Rady Gminy Gizałki VII kadencji.

Zawiadamia   się   mieszkańców   gminy   Gizałki, że w dniu 14 lipca 2016 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki odbędzie się XVIII Sesja Rady Gminy Gizałki VII kadencji.

        PORZĄDEK OBRAD XVIII SESJI RADY GMINY GIZAŁKI

  1. Otwarcie.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
  4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gizałki;

2) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

3) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

4) ryczałtowej rocznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjne - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku;

5) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

6) zmian planu budżetu na rok 2016;

7) zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2016-2021 r.

  1. odpowiedzi na interpelacje radnych.
  2. Interpelacje i zapytania radnych.
  3. Wolne głosy i wnioski.
  4. Zamknięcie obrad.

z up. Przewodniczącego Rady

Wiceprzewodniczący

Tadeusz Kostuj

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Marcin Czajczyński
Dodany przez: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2016-07-08 12:26:57
Opublikował: Marcin Czajczyński
Data publikacji: 2016-07-08 12:26:57
Odsłon: 791
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.