Zawiadomienie o XXII Sesji Rady Gminy Gizałki VII Kadencji

Informuję, że XXII Sesja Rady Gminy Gizałki VII Kadencji odbędzie się 30 listopada 2016 r. (środa) o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

PORZĄDEK OBRAD XXII SESJI RADY GMINY GIZAŁKI

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
  2. stawek podatku od nieruchomości;
  3. obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2017 r.;
  4. opłaty targowej;
  5. przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gizałki;
  6. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gizałki na rok 2017;
  7. uchwalenia programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi
   oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017;
  8. zmian planu budżetu na rok 2016;
  9. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2016- 2026.
 7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Piotr Lis

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2016-11-24 19:31:06
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2016-11-24 19:31:06
Odsłon: 623
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.