Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż materiałów budowlanych

Komitet Społeczny ogłasza pisemny przetarg – ofertowy na sprzedaż zbędnych materiałów budowlanych.

 1. Przedmiot sprzedaży: pustaka szczelinowy SZ 188 w liczbie 9800 szt.
 2. Tryb przetargu – ofertowy, pisemny.
 3. Termin złożenia ofert: do dnia 12 grudnia 2016 r. do godziny 9.30.
 4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12 grudnia 2016 r. o godzinie 10.00 w sekretariacie szkoły.
 5. Materiał można oglądać w miejscu składowania tj. plac przy Szkole Podstawowej im. Obrońców Tobruku w Tomicach, po uprzednim uzgodnieniu z jednodniowym wyprzedzeniem z p. Leonardem Bachorskim.
 6. Cena wywoławcza: 1,20 zł (słownie: jeden złoty 20/100). Wartość sprzedaży 1,20 x 9800 szt. = 11 760,00 zł.
 7. Minimalna kwota oferowana nie może być niższa od ceny wywoławczej.
 8. Sprzedający odstępuje od wpłacenia wadium.
 9. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia w terminie 3 dni od dnia wyłonienia jego oferty.
 10. Wydanie materiału nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
 11. Kupujący porządkuje plac po składowanej cegle w terminie ustalonym z dyrektorem szkoły.
 12. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Komitet Społeczny:

Rybarczyk Stanisław
Kaczmarkiewicz Ireneusz
Ostrowska Henryka

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2016-11-28 14:04:24
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2016-11-28 14:04:24
Odsłon: 588
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.