Zawiadomienie o XXIII Sesji Rady Gminy Gizałki VII kadencji (zmiana miejsca sesji)

Informuję, że XXIII Sesja Rady Gminy Gizałki VII Kadencji odbędzie się 22 grudnia 2016 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali Świetlicy Wiejskiej w Gizałkach w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

PORZĄDEK OBRAD XXIII SESJI RADY GMINY GIZAŁKI

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
  międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Gizałki na 2017 rok;
  2. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok;
  3. przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Gizałki na 2017 rok;
  4. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Gizałki za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarna lub Gminę Gizałki;
  5. zmian planu budżetu gminy na rok 2016;
  6. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2016 – 2026;
  7. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2017 – 2026;
  8. uchwalenia budżetu Gminy Gizałki na 2017 rok;
   • przedstawienie projektu uchwały budżetowej na 2017 rok;
   • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok;
   • opinie komisji stałych do projektu budżetu na 2017 rok;
   • przedstawienie autopoprawek Wójta Gminy Gizałki do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok;
   • dyskusja nad projektem budżetu na 2017 rok;
   • głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Wójta Gminy Gizałki;
   • głosowanie uchwały budżetowej na rok 2017.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne głosy i wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady
Piotr Lis

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.