Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia projektu uchwały Rady Gminy Gizałki w sprawie określenia przypadków niestosowania przepisów art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) Wójt Gminy Gizałki zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia projektu uchwały Rady Gminy Gizałki w sprawie określenia przypadków niestosowania przepisów art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

Projekt uchwały określa, że przepisów art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.), dotyczących obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości, nie stosuje się do drzew i krzewów rosnących na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako drogi i rowy.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Gizałki, ul. Kaliska 28 (pokój nr 8), w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie do dnia 20.03.2017 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Gizałki. Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego wyżej, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Niniejsze obwieszczenie wraz z projektem uchwały zostaje zamieszczone na stronie internetowej Gminy Gizałki w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.gizalki.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gizałkach oraz na tablicach ogłoszeń we wszystkich sołectwach na terenie gminy Gizałki.

Projekt uchwały

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2017-02-17 15:24:00
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-02-17 15:24:00
Odsłon: 881
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.