Kurenda w sprawie zgłaszania szkód w uprawach rolnych

Wójt Gminy Gizałki informuje, że w przypadku wystąpienia szkód w uprawach rolnych (w tym ogrodniczych lub sadowniczych), spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne, np. przymrozki wiosenne, zainteresowani rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie tych szkód. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy, pokój nr 8.

Druk wniosku o oszacowanie szkód można otrzymać w tut. Urzędzie (pokój nr 8) albo pobrać ze strony internetowej: www.bip.gizalki.pl (ogłoszenia i obwieszczenia).

Po otrzymaniu wniosków od rolników komisja gminna powołana przez Wojewodę Wielkopolskiego przystąpi do szacowania szkód i sporządzenia protokołów. Protokół z oszacowania szkód jest podstawą do ubiegania się o pomoc w formie kredytu „klęskowego” lub inną formę pomocy, jeżeli zostanie ona uruchomiona przez Rząd.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój nr 8, tel. 62 7411 517 wewn. 108.

 

Wniosek o oszacowanie szkód

Wniosek o oszacowanie szkód

 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.