Komunikat w sprawie taryf za wodę i ścieki

Zakład Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wrzesińskiej 17 w Gizałkach informuje, że od dnia 12 grudnia 2017 roku weszły  w życie przepisy ustawy z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw ( zwanej dalej Nowelizacją).

Zgodnie z treścią art. 9 ust.1 Nowelizacji: „Taryfy obowiązujące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują moc na okres 180 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy”. Oznacza to, iż aktualne po wejściu w życie Nowelizacji taryfy obowiązują na terenie Gminy Gizałki do dnia 9 czerwca 2018 roku.

Prezes Zarządu
Mariola Dąbrowska

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.