Zgłaszanie szkód w uprawach rolnych lub ogrodniczych, spowodowanych przez suszę

Wójt Gminy Gizałki informuje, że w przypadku wystąpienia szkód w uprawach rolnych lub ogrodniczych, spowodowanych przez suszę, zainteresowani rolnicy powinni niezwłocznie złożyć wnioski o oszacowanie tych szkód. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy, pokój nr 8, w terminie do dnia 15 lipca 2018 r.

Druk wniosku o oszacowanie szkód można otrzymać w Urzędzie Gminy (pokój nr 8) albo pobrać ze strony internetowej: www.bip.gizalki.pl.

W zgłoszeniu szkody należy wpisać wszystkie uprawy jakie występują w gospodarstwie, również te, w których nie wystąpiły straty, określając w tym przypadku poziom szkód jako 0%. Wszystkie dane dotyczące upraw powinny być zgodne z wnioskiem o płatności bezpośrednie, składanym do ARiMR. Powierzchnia pola uprawowego danej rośliny nie może być mniejsza niż 0,10 ha.

Jeżeli w gospodarstwie prowadzona jest produkcja zwierzęca na sprzedaż, to zgłaszający szkody powinien wypełnić także oświadczenie o ilości zwierząt.

Komisja powołana przez Wojewodę Wielkopolskiego będzie szacowała straty w terenie, w terminie do dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia szkody, lecz nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji.

Z oszacowania szkód komisja sporządza protokół, który jest podstawą do ubiegania się o pomoc w formie kredytu „klęskowego” lub inną formę pomocy, jeżeli zostanie ona uruchomiona przez Rząd. Protokół sporządzany jest w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje rolnik, a drugi Wojewoda.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój nr 8, tel. 62 7411 517 w. 108 lub kom. 666 366 463 w godz. 7:30 – 15:30.

Wniosek

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-22 09:09:55
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-06-14 11:54:40
Odsłon: 448
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.