Zawiadomienie o XL Sesji Rady Gminy Gizałki VII kadencji

Informuję, że XL Sesja Rady Gminy Gizałki VII kadencji odbędzie się 28 września 2018 r. o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

PORZĄDEK OBRAD XL SESJI RADY GMINY GIZAŁKI

1. Otwarcie.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII i XXXVIII Sesji oraz XXXIX Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Gizałki.
 
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 
5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmian planu budżetu na rok 2018;
2) zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2018-2028;
3) zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób z    terenu Gminy Dobrzyca, Gizałki i Krotoszyn”, nr RRPWP.07.01.02-30-0082/17
4) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gizałki;
5) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
6) oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Gizałki.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Wolne głosy i wnioski.

9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Piotr Lis

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-09-21 14:11:31
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2018-09-21 14:11:31
Odsłon: 703
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.