Zawiadomienie o II Sesji Rady Gminy Gizałki VIII kadencji

Informuję, że II sesja Rady Gminy Gizałki VIII kadencji odbędzie się 4 grudnia 2018 r. o godz. 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

PORZĄDEK OBRAD II SESJI RADY GMINY GIZAŁKI

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad I Sesji Rady Gminy Gizałki.
  4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie:
    1. ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gizałki;
    2. ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gizałki;
    3. wyboru Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem Komunalnym Rady Gminy Gizałki;
    4. wyboru Komisji Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej Rady Gminy Gizałki;
    5. wyboru Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Gizałki;
    6. ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych Rady Gminy Gizałki;
    7. ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Gizałki;
    8. ustalenia zasad, na jakich sołtysom przysługuje dieta;
    9. obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019;
    10. stawek podatku od nieruchomości;
    11. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Gizałki;
    12. powierzenia Miastu i Gminie Pleszew zadania pn. „Opracowanie projektu oferty przewozowej oraz koncepcji organizacji publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Pleszewskim”;
    13. udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Pleszew na dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie projektu oferty przewozowej oraz koncepcji organizacji publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Pleszewskim;
    14. zmian planu budżetu na rok 2018;
    15. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gizałki na rok 2019.
  6. Interpelacje i zapytania radnych.
  7. Informacje i wolne wnioski.
  8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-11-28 15:49:53
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-11-28 10:58:49
Odsłon: 670
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.