Zawiadomienie o III Sesji Rady Gminy Gizałki VIII kadencji

Informuję, że III Sesja Rady Gminy Gizałki VIII kadencji odbędzie się 28 grudnia 2018 r. o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

PORZĄDEK OBRAD III SESJI RADY GMINY GIZAŁKI

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad II Sesji Rady Gminy Gizałki.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gizałki;
  2. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok;
  3. zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Gizałki na 2019 rok;
  4. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
  5. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
  6. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
  7. zmian planu budżetu na rok 2018;
  8. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028;
  9. uchwały budżetowej na rok 2019
   1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2019;
   2. przedstawienie autopoprawek Wójta Gminy Gizałki do projektu;
   3. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej na rok 2019;
   4. opinie komisji stałych do projektu budżetu na rok 2019;
   5. głosowanie uchwały.
  10. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2019 -2030;
   1. przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2019 -2030;
   2. przedstawienie autopoprawek Wójta Gminy Gizałki do projektu;
   3. głosowanie uchwały.
  11. wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacje i wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

Informuję, że III Sesja Rady Gminy Gizałki VIII kadencji odbędzie się 28 grudnia 2018 r. o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

PORZĄDEK OBRAD III SESJI RADY GMINY GIZAŁKI 

1.      Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad II Sesji Rady Gminy Gizałki.

4.      Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

5.      Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

 

1)      wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gizałki;

2)      zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok;

3)      zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Gizałki na 2019 rok;

4)      ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;

 

5)      podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;

 

6)      określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;

 

7)      zmian planu budżetu na rok 2018;

 

8)      zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028;

 

9)      uchwały budżetowej na rok 2019

a)      przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2019;

b)      przedstawienie autopoprawek Wójta Gminy Gizałki do projektu;

c)      przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej na rok 2019;

d)      opinie komisji stałych do projektu budżetu na rok 2019;

e)      głosowanie uchwały.

 

10) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2019 -2030

 

a) przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2019 -2030;

b) przedstawienie autopoprawek Wójta Gminy Gizałki do projektu;

c) głosowanie uchwały.

             11) wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018

   6. Interpelacje i zapytania radnych.

   7. Informacje i wolne wnioski.

   8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Roman Rojewski

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-12-20 09:39:06
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-12-20 09:39:06
Odsłon: 442
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.