Informacja dotycząca zakazu spalania odpadów w piecach

W związku z pismem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu, Urząd Gminy Gizałki apeluje do mieszkańców gminy o przestrzeganie ustawowego zakazu spalania odpadów w domowych piecach.

Spalanie odpadów jest główną przyczyną emisji trujących gazów (tlenek węgla, tlenek azotu, dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór) oraz pyłów, które mogą zawierać trujące substancje takie, jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne np. benzo(a)piren, metale ciężkie (ołów, kadm, rtęć) oraz dioksyny i furany. Ww. gazy i pyły negatywnie wpływają na środowisko, a przede wszystkim na zdrowie człowieka.

Zanieczyszczenia wytwarzane podczas palenia śmieci powodują m.in. choroby serca, naczyń krwionośnych i dróg oddechowych, astmę, alergiczne zapalenia skóry, alergie pokarmowe, choroby nowotworowe. Paląc śmieci zatruwamy nasze najbliższe otoczenie, wody gruntowe i glebę, a także niszczymy przewody kominowe.

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r., do spalania w domowych piecach mogą być wykorzystane następujące odpady:

 • papier, tektura i drewno,
 • opakowania z papieru, tektury i drewna,
 • odpady z gospodarki leśnej, ale nie chemikalia i opakowania z tworzyw sztucznych,
 • odpady kory i korka,
 • trociny, wióry i ścinki z drewna.

W domowych piecach nie wolno spalać:

 • plastikowych pojemników i butelek,
 • zużytych opon i innych odpadów z gumy,
 • przedmiotów z tworzyw sztucznych,
 • drewna malowanego, lakierowanego lub impregnowanego (np. stare meble, okna),
 • odpadów z płyt wiórowych i oklein,
 • odpadów skórzanych (np. stare buty, odzież)
 • starych ubrań i tkanin,
 • opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,
 • opakowań po farbach i lakierach,
 • pozostałości farb i lakierów,
 • plastikowych toreb,
 • papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb (np. katalogi, kolorowe czasopisma, kolorowe opakowania kartonowe).

Za spalanie odpadów grozi mandat w wysokości do 500 zł lub kara grzywny w wysokości do 5000 zł, gdy sprawa zostanie skierowana do sądu.

Przypominamy, że odpady wielkogabarytowe (np. stare meble, dywany, zużyty sprzęt elektryczny, duże odpady plastikowe, itp.) można przekazywać do odbioru w wyznaczonych dniach zbiórki, dwa razy w roku, przez firmę odbierającą śmieci, tj. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Pleszewie, na zgłoszenie telefoniczne 5 dni przed datą odbioru, tel. 62 7412303, 62 7412309. Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gizałkach ul. Wrzesińska 17 na terenie Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. można oddać bezpłatnie m.in. odpady z remontów i chemikalia (farby, lakiery, środki ochrony roślin i ich opakowania).

Informujemy, że zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.12.2017 r. (tzw. „uchwałą antysmogową”) od 1 maja 2018 r. obowiązuje zakaz stosowania w domowych piecach paliw stałych najgorszej jakości: węgla brunatnego, mułu i flotokoncentratu węglowego, bardzo drobnego miału oraz niesezonowanego drewna o wilgotności powyżej 20%.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2019-01-04 12:54:19
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-01-04 12:49:06
Odsłon: 342
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.