Informacja dla mieszkańców gminy Gizałki korzystających ze zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w związku ze zmianą pracownika na stanowisku inkasenta

Zakład Komunalny Sp. z o.o. informuje, że odczytem wodomierzy i wystawianiem faktur za wodę i ścieki oraz poborem opłat z tego tytułu zajmuje się pracownik zatrudniony w Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibą w Gizałkach, ul. Wrzesińska 17.

Nasz pracownik legitymuje się stosownym upoważnieniem nr 1/19 i posiada legitymację służbową nr 1/16, którą ma obowiązek okazać przy wykonywaniu obowiązków służbowych.
Ma prawo do:

a) Dokonywania odczytu wskazań wodomierzy,

b) Wystawiania faktur za zużytą wodę i odprowadzanie ścieków,

c) Poboru opłat wynikających z wystawionych faktur za zużytą wodę i odprowadzone ścieki

Dokonywanie odczytów wodomierzy odbywać się będzie zazwyczaj w godzinach  od 7:30 do 15:00 w dniach od poniedziałku do piątku. W przypadkach, gdy inkasent nie zastanie właściciela nieruchomości w w/w wskazanych godzinach, prosimy o przekazanie informacji o stanie wodomierza telefonicznie pod nr tel.: (62)7411 530 lub na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wobec powyższego proszę o pomoc podczas kontaktu naszego pracownika z Państwem,
tj. udostępnienie pomieszczenia, w którym znajduje się wodomierz, wskazanie urządzenia itp.

W legitymacje zaopatrzone są również służby techniczne wykonujące bieżące czynności na sieciach i przyłączach wodno-kanalizacyjnych polegające na:

a) Zainstalowaniu lub demontażu wodomierza głównego,

b) Przeprowadzeniu kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych oraz dokonania badań i pomiarów,

c) Przeprowadzeniu przeglądów i napraw urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych będących własnością Gminy Gizałki

d) Sprawdzeniu ilości  i jakości ścieków wprowadzanych do sieci,

e) Odcięciu przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających  dostarczanie wody do lokalu,

f) Usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego

Kontakt w sprawach technicznych:

- informacje o awariach na sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej należy zgłaszać na telefon alarmowy: 798-160-653 wszystkie inne problemy lub pytania związane z gospodarką wodno- ściekową prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2019-01-15 13:41:04
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-01-15 13:41:04
Odsłon: 347
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.