Zawiadomienie o VII Sesji Rady Gminy Gizałki VIII kadencji

Informuję, że VII Sesja Rady Gminy Gizałki VIII kadencji odbędzie się 25 czerwca 2019 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

PORZĄDEK OBRAD VII SESJI RADY GMINY GIZAŁKI

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Gminy Gizałki.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. zmian planu budżetu na rok 2019,
  2. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2019-2030.
 6. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Gizałki za rok 2018:
  1. przedstawienie raportu,
  2. debata,
  3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gizałki wotum zaufania.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gizałki za rok 2018:
  1. rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 r. oraz informacją o stanie mienia gminy,
  2. przedstawienie opinii komisji stałych w sprawie wykonania budżetu gminy,
  3. przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2018 r. wraz z informacją o stanie mienia jednostki,
  4. dyskusja nad sprawozdaniami,
  5. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gizałki za 2018 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
  1. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki,
  2. przedstawienie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki – podjęcie uchwały.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 11. Informacje i wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2019-06-17 15:46:07
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-06-17 15:45:21
Odsłon: 415
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.