Informacja o pomocy suszowej dla rolników

Urząd Gminy Gizałki informuje, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomi pomoc finansową dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w tym roku w wyniku suszy. Wnioski o udzielenie tej pomocy można będzie składać w Biurze Powiatowym ARiMR w Pleszewie. Do wniosku należy dołączyć kopię protokołu z oszacowania szkód. Wnioski będą przyjmowane od dnia 3 października do dnia 31 października 2019 r.

Protokoły dla gospodarstw, w których szkody wynosiły poniżej 30% średniej łącznej produkcji rolnej (tj. produkcji roślinnej i zwierzęcej), są do odebrania w Urzędzie Gminy (pokój nr 8). Jeżeli szkody wynosiły powyżej 30% średniej łącznej produkcji rolnej, to protokoły będą do odebrania w Urzędzie Gminy po ich potwierdzeniu i odesłaniu przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu.
Stawka pomocy będzie wynosić:

  • 1000 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której powstały szkody obejmujące co najmniej 70% danej uprawy, w tym wieloletnich użytków zielonych. Stawka ta nie dotyczy wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków;
  • 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której powstały szkody obejmujące co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy, w tym wieloletnich użytków zielonych. Stawka ta nie dotyczy wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków;
  • 500 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której powstały szkody obejmujące co najmniej 70% wieloletnich użytków zielonych i na której obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków;
  • 250 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której powstały szkody obejmujące co najmniej 30% i mniej niż 70% wieloletnich użytków zielonych i na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków.

Dla gospodarstw, w których szkody wynosiły poniżej 30% łącznej produkcji rolnej, pomoc będzie udzielana jako pomoc „de minimis”, a w przypadku, gdy szkody wynoszą powyżej 30% produkcji rolnej pomoc będzie udzielana poza formułą pomocy „de minimis”.

Kwota pomocy będzie pomniejszana o 50% dla rolników, którzy nie posiadają polisy ubezpieczenia co najmniej połowy powierzchni upraw rolnych.

Formularze wniosków będą dostępne na stronie internetowej ARiMR: www.arimr.gov.pl lub w Biurze Powiatowym Agencji oraz na stronie internetowej Gminy Gizałki: www.gizalki.pl lub w Urzędzie Gminy (pokój nr 8).

Szczegółowe informacje na temat pomocy finansowej można uzyskać w Biurze Powiatowym ARiMR w Pleszewie (tel. 62 7420 101), a na temat protokołów z oszacowania szkód – w Urzędzie Gminy, pokój nr 8, tel. 62 7411517 w. 108.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2019-09-27 08:46:28
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-09-27 08:42:06
Odsłon: 281
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.