Zawiadomienie o XI Sesji Rady Gminy Gizałki VIII kadencji

Informuję, że XI Sesja Rady Gminy Gizałki VIII kadencji odbędzie się 2 grudnia 2019 r. o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Porządek obrad XI Sesji Rady Gminy Gizałki:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy Gizałki.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych;
  2. w sprawie stawek podatku od nieruchomości;
  3. w sprawie stawki opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności;
  4. w sprawie zmian planu budżetu na rok 2019;
  5. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2019-2030;
  6. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Gizałki;
  7. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gizałki na rok 2020.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacje i wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2019-11-25 19:42:26
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-11-25 19:42:26
Odsłon: 149
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.