Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie linii kablowej nN-0,4 kV, słupów linii napowietrznej nN-0,4 kV oraz złącza kablowo-pomiarowego nN-0,4 kV

 

O B W I E S Z C Z E N I E 

 

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), w związku z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.)

    

Wójt Gminy Gizałki podaje do publicznej wiadomości,

   

że w dniu 29.11.2019 r., po rozpatrzeniu wniosku ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Bartosz Sołtysiak, działający w imieniu ENERGA Invest Sp. z o.o., al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN-0,4 kV, słupów linii napowietrznej nN-0,4 kV oraz złącza kablowo-pomiarowego nN-0,4kV na działkach nr 216/2, 217, 218, 226/1 położonych w Leszczycy (ark. mapy 1).

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Gizałkach, ul. Kaliska 28 (pokój nr 8).

 

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Wójta Gminy Gizałki, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2019-11-29 14:13:27
Opublikował: Marcin Czajczyński
Data publikacji: 2019-11-29 14:11:21
Odsłon: 84
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.