Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego

Wójt Gminy Gizałki ogłasza pisemny przetarg ofertowy
na sprzedaż samochodu osobowego

 1. Przedmiot sprzedaży: samochód osobowy
   - marka: Volkswagen Passat FL
   - rok produkcji: 2004
   - przebieg: 304800 km
   - poj. silnika: 1896 cm3
 2. Tryb przetargu – ofertowy pisemny.
 3. Termin złożenia ofert: 17.12.2019 r., godz. 10.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Gizałki.
 4. Otwarcie ofert: 17.12.2019 r., godz. 10.15, pok. nr 3 w Urzędzie Gminy Gizałki.
 5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją: Oferta – samochód osobowy, nie otwierać do 17.12.2019 r. do godz. 10.15.
 6. Cena wywoławcza:  7500,00 zł. Słownie: siedem tysięcy pięćset zł 00/100
 7. Minimalna oferowana kwota nie może być niższa od ceny wywoławczej.
 8. Sprzedający odstępuje od przyjmowania wpłaty z tytułu wadium.
 9. Samochód można oglądać w miejscu postoju tj. przy budynku Urzędu Gminy w Gizałkach, ul. Kaliska 28, w godzinach pracy urzędu od 7.30 do 15.30.
 10. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia w terminie do 3 dni od dnia wyłonienia jego oferty.
 11. Wydanie samochodu nabywcy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu zapłaty.
 12. Przetarg ofertowy odbędzie się zgodnie z Zarządzeniem nr 32/2019 Wójta Gminy Gizałki
  z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie sprzedaży samochodu.
 13. Wójt Gminy Gizałki zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny. 

Wójt Gminy Gizałki
Robert Łoza

Wzór oferty (DOCX)

Wzór oferty (PDF)

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Robert Pisula
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-10 15:11:40
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-12-10 15:10:24
Odsłon: 185
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.