Zawiadomienie o XII Sesji Rady Gminy Gizałki VIII kadencji

Informuję, że XII Sesja Rady Gminy Gizałki VIII kadencji odbędzie się 30 grudnia 2019 r. o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Porządek XII Sesji Rady Gminy Gizałki

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy Gizałki.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gizałki;
  2. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok;
  3. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Gizałki na 2020 r;
  4. w sprawie zmian planu budżetu na rok 2019;
  5. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2019-2030;
  6. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Gizałki;
  7. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2020 -2031
   - odczytanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2020 -2031;
   - przedstawienie autopoprawek Wójta Gminy Gizałki do projektu;
   - dyskusja nad projektem uchwały;
   - głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek;
   - głosowanie uchwały.
  8. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020
   - odczytanie projektu uchwały budżetowej na rok 2020;
   - odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej na rok 2020;
   - odczytanie opinii komisji stałych o projekcie budżetu na rok 2020;
   - przedstawienie autopoprawek Wójta Gminy Gizałki do projektu;
   - dyskusja nad projektem uchwały;
   - głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek;
   - głosowanie uchwały.
 6. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Informacje i wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Dodany przez: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-20 13:48:51
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-12-20 07:45:47
Odsłon: 105
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.