Obowiązek segregacji odpadów komunalnych

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Gminy Gizałki informuje, że od dnia 01.01.2020 r. właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powstałych na nieruchomości. Obowiązek segregacji obejmuje również tych właścicieli nieruchomości, którzy wcześniej zadeklarowali zbiórkę odpadów w sposób nieselektywny.

Kontrola obowiązku segregacji prowadzona będzie każdorazowo przez pracowników firmy odbierającej odpady komunalne z terenu gminy.

Od dnia 01.01.2020 r. obowiązywać będzie stawka opłaty w wysokości 13,00 zł od osoby. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w segregacji odpadów, na podstawie art. 6k ust. 3 wspomnianej ustawy, zastosowane będą stawki określone przez Radę Gminy Gizałki, tj. dwukrotność stawki podstawowej, która wynosi 26,00 zł od osoby.

Ponadto informujemy, że od podmiotów gospodarczych w ramach usługi odbierania odpadów komunalnych zbierane są tylko odpady komunalne, natomiast odpady wytworzone w ramach wykonywanej działalności gospodarczej należy przekazywać we własnym zakresie odpowiedniemu przedsiębiorcy świadczącemu usługę odbioru odpadów powstałych w wyniku prowadzonej działalności.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Agata Jańczak
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-20 08:54:20
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-12-20 08:54:20
Odsłon: 96
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.