Rekrutacja do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas szkół podstawowych kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły – rok szkolny 2020/2021

Do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy. W przypadku większej liczby kandydatów, niż wolnych miejsc, przeprowadza się postepowania rekrutacyjne. Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowań rekrutacyjnych gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole należy składać zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe, tj. w terminie
7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców.

Jeżeli dana szkoła publiczna dysponuje wolnymi miejscami, mogą być do niej przyjęci kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły. W przypadku większej liczby kandydatów, niż wolnych miejsc, przeprowadza się postepowanie rekrutacyjne. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

Terminy oraz kryteria określone w celu rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz dla kandydatów do pierwszych klas szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę Gizałki określa:

  • Zarządzenie Wójta Gminy Gizałki nr 6/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r.

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły prowadzonej przez Gminę Gizałki, określają uchwały Rady Gminy Gizałki:

  • Uchwała nr V/18/2015 Rady Gminy Gizałki z dnia 27 marca 2015 r.
  • Uchwała nr XIV/71/2016 Rady Gminy Gizałki z dnia 19 lutego 2016 r.

Zarządzenie nr 6/2020 (PDF)

Uchwała nr V/18/2015 (PDF)

Uchwała nr XIV/71/2016 (PDF)

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Anna Glapa
Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-31 09:33:32
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2020-01-31 09:33:32
Odsłon: 102
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.