23.08.2018 r. - posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gizałki odbędzie się 23 sierpnia 2018 r. o godz. 9:00 (Komisja objazdowa).

 Przewodniczący Komisji
Kazimierz Woźniak
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-14 11:42:09
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2018-08-14 11:42:09
Odsłon: 1097
Dziennik zmian

Informacja dotycząca zagrożenia związanego z ASF

ASF_informacja.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-14 08:00:24
Opublikował: Marcin Czajczyński
Data publikacji: 2018-08-14 08:00:24
Odsłon: 594
Dziennik zmian

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 59/1 (obręb 0018) w miejscowości Wierzchy, gmina Gizałki".

Obwieszczenie_08_08_2018.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-09 12:59:30
Opublikował: Marcin Czajczyński
Data publikacji: 2018-08-09 12:59:30
Odsłon: 721
Dziennik zmian

Informacja dla rodziców dzieci z terenu gminy Gizałki wyjeżdżających na kolonie do Władysławowa (II)

MIEJSCE WYPOCZYNKU:
KOMPLEKS OŚRODKÓW  
we WŁADYSŁAWOWIE-CHŁAPOWIE
Jaśminowa 12-32, 84-120 Władysławowo

Telefon do Kierownika Kolonii: Emila Kłączyńska 889-338-115

Co należy zabrać ze sobą na kolonię:
I. Dokumenty:
1. ważna legitymacja szkolna
2. Wypełniona karta kolonijna

II. Ubiór:
1. Dwie pary obuwia pełnego (na zmianę, w razie zamoknięcia jednej pary)
2. Strój do zajęć w-f i strój kąpielowy
3. Ręcznik
5. Nakrycie na głowę – obowiązkowo!
4. Przybory higieniczne.

Dzieci na obiekcie otrzymują 4 posiłki podczas dnia.
Forma zakwaterowania: pokoje w budynku murowanym, łazienki w pokojach.
Grupy dzieci liczą około 15-18 osób, podział dzieci na koloniach ze względu na płeć
i wiek uczestnika.

III. Transport: dzieci na kolonie: /autokar klimatyzowany/

Wyjazd na kolonię:  10.08.2018 r. (piątek)
Planowany wyjazd autokarem o godzinie 6:00 z parkingu przy Szkole Podstawowej
w Gizałkach /ul. Kaliska 25, 63-308 Gizałki/.

Powrót z kolonii do miejsca zbiórki: 19.08.2018 r. (niedziela) parkingu przy Szkole Podstawowej w Gizałkach /ul. Kaliska 25, 63-308 Gizałki/.

Godzina powrotu zostanie podana w trakcie trwania turnusu kolonijnego na stronie internetowej:
http://kolonie.naszeszwederowo.pl/dla-rodzicow/informacje-o-wyjezdzie-na-kolonie/

oraz pracownikom gminnym.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-08 12:26:18
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-08-08 12:26:18
Odsłon: 534
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XXXVIII Sesji Rady Gminy Gizałki VII kadencji

Informuję, że XXXVIII Sesja Rady Gminy Gizałki VII kadencji, odbędzie się 7 sierpnia 2018 r. (wtorek) o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

PORZĄDEK OBRAD XXXVIII SESJI RADY GMINY GIZAŁKI

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
  międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian planu budżetu na rok 2018;
  2. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2018-2028;
  3. ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy.
 7. Informacja GOPS dot. Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Piotr Lis

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-01 08:37:52
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-08-01 08:37:52
Odsłon: 536
Dziennik zmian

6.08.2018 r. - posiedzenie Komisji łączonych Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji łączonych Rady Gminy Gizałki odbędzie się 6 sierpnia 2018 r. o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Rady

Piotr Lis

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-01 08:22:19
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2018-08-01 08:22:19
Odsłon: 543
Dziennik zmian

Obwieszczenie o wydanej 23.07.2018 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi gminnej nr 632049P Orlina Duża - Białobłoty

Obwieszczenie

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-26 12:14:50
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-07-26 12:14:50
Odsłon: 575
Dziennik zmian

Informacja dla rodziców dzieci z terenu gminy Gizałki wyjeżdżających na kolonie do Władysławowa

MIEJSCE WYPOCZYNKU:
KOMPLEKS OŚRODKÓW
we WŁADYSŁAWOWIE-CHŁAPOWIE
Jaśminowa 12-32, 84-120 Władysławowo

Telefon do Kierownika Kolonii: Emila Kłączyńska 889-338-115

Co należy zabrać ze sobą na kolonię:
I. Dokumenty:
1. ważna legitymacja szkolna
2. Wypełniona karta kolonijna

II. Ubiór:
1. Dwie pary obuwia pełnego (na zmianę, w razie zamoknięcia jednej pary)
2. Strój do zajęć w-f i strój kąpielowy
3. Ręcznik
5. Nakrycie na głowę – obowiązkowo!
4. Przybory higieniczne.

Dzieci na obiekcie otrzymują 4 posiłki podczas dnia.
Forma zakwaterowania: pokoje w budynku murowanym, łazienki w pokojach.
Grupy dzieci liczą około 15-18 osób, podział dzieci na koloniach ze względu na płeć
i wiek uczestnika.

III. Transport: dzieci na kolonie: /autokar klimatyzowany/

Wyjazd na kolonię: 01.08.2018 r. (środa)
Planowany wyjazd autokarem o godzinie 7:30 z parkingu przy Szkole Podstawowej
w Gizałkach /ul. Kaliska 25, 63-308 Gizałki/.

Powrót z kolonii do miejsca zbiórki: 10.08.2018 r. (piątek) parkingu przy Szkole Podstawowej w Gizałkach /ul. Kaliska 25, 63-308 Gizałki/.

Godzina powrotu zostanie podana w trakcie trwania turnusu kolonijnego na stronie internetowej:
http://kolonie.naszeszwederowo.pl/dla-rodzicow/informacje-o-wyjezdzie-na-kolonie/

oraz pracownikom gminnym.

Z poważaniem,

Marcin Głon
Skarbnik Zarządu

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-26 09:50:33
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-07-26 09:50:33
Odsłon: 699
Dziennik zmian

26.07.2018 r. - posiedzenie Komisji łączonych Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji łączonych Rady Gminy Gizałki odbędzie się 26 lipca 2018 r. o godz. 17:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Rady

Piotr Lis

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-23 14:56:25
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2018-07-23 14:56:25
Odsłon: 479
Dziennik zmian

Ogłoszenie w sprawie możliwości pozyskania dotacji przez spółki wodne z budżetu gminy w 2018 r.

Wójt Gminy Gizałki podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji z budżetu gminy.

 1. Dotację celową z budżetu Gminy Gizałki spółce wodnej udziela się na dofinansowanie robót obejmujących bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, realizowanych ze składek członkowskich na terenie Gminy Gizałki.
 2. Dofinansowaniu podlega wyłącznie działalność, o której mowa w art. 441 ust. 3 pkt 3-5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.).
 3. Łączna wysokość środków przeznaczonych na dotację jest określona w budżecie gminy na dany rok. Na 2018 rok zaplanowano kwotę 6.000 zł.
 4. Dotacji celowej, o której mowa w ust. 1 udziela się w wysokości 40% wartości robót zaplanowanych do wykonania, z zastrzeżeniem, że w przypadku wnioskowania przez spółkę wodną o dotację w kwocie niższej niż 40% wartości robót, udziela się dotacji we wnioskowanej kwocie, natomiast w przypadku gdy wnioskowana przez spółkę wodną kwota dotacji przekroczy kwotę przewidzianą na ten cel w budżecie gminy, wysokość dotacji zostanie umniejszona do wysokości środków przewidzianych w budżecie.

Dotację na realizację zadań, o których mowa powyżej przyznaje się na pisemny wniosek złożony przez spółkę wodną. Termin składania wniosku do 31 lipca 2018 roku.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-23 08:11:04
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-07-23 08:11:04
Odsłon: 451
Dziennik zmian

Ogłoszenie konkursu na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola

29.06.2018

Wójt Gminy Gizałki ogłasza konkurs celem wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów następujących szkół oraz przedszkola:

 1. Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Białobłotach,
 2. Szkoły Podstawowej im. Ojca Św. Jana Pawła II w Gizałkach,
 3. Przedszkola Publicznego „Smerfy" w Nowej Wsi.

Oferty należy składać w terminie do 13 lipca 2018 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy Gizałki. Szczegóły w załączniku. 

Ogłoszenie o konkursie

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-29 08:13:40
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-06-29 08:12:49
Odsłon: 643
Dziennik zmian

Zapytanie ofertowe - Przebudowa z rozbudową budynku sali wiejskiej w Szymanowicach

RI.271.2.6.2018_-_Zawiadomienie_o_unieważnieniu_postępowania.pdf

 

 

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-05 14:40:26
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2018-06-20 09:33:36
Odsłon: 1062
Dziennik zmian

Zapytanie ofertowe - Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Białobłotach w roku szkolnym 2018/2019

RI.271.2.5.2018_-_Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-11 12:49:26
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2018-06-19 11:03:40
Odsłon: 1157
Dziennik zmian

Zawiadomienie o zmianie godziny rozpoczęcia posiedzenia Komisji łączonych Rady Gminy Gizałki

Informuję, że uległa zmianie godzina rozpoczęcia obrad (z godz. 16:00 na godz.15:00) Komisji łączonych zaplanowana na 19 czerwca 2018 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Rady
Piotr Lis
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-18 12:15:16
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2018-06-18 12:15:16
Odsłon: 603
Dziennik zmian

Zgłaszanie szkód w uprawach rolnych lub ogrodniczych, spowodowanych przez suszę

Wójt Gminy Gizałki informuje, że w przypadku wystąpienia szkód w uprawach rolnych lub ogrodniczych, spowodowanych przez suszę, zainteresowani rolnicy powinni niezwłocznie złożyć wnioski o oszacowanie tych szkód. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy, pokój nr 8, w terminie do dnia 15 lipca 2018 r.

Druk wniosku o oszacowanie szkód można otrzymać w Urzędzie Gminy (pokój nr 8) albo pobrać ze strony internetowej: www.bip.gizalki.pl.

W zgłoszeniu szkody należy wpisać wszystkie uprawy jakie występują w gospodarstwie, również te, w których nie wystąpiły straty, określając w tym przypadku poziom szkód jako 0%. Wszystkie dane dotyczące upraw powinny być zgodne z wnioskiem o płatności bezpośrednie, składanym do ARiMR. Powierzchnia pola uprawowego danej rośliny nie może być mniejsza niż 0,10 ha.

Jeżeli w gospodarstwie prowadzona jest produkcja zwierzęca na sprzedaż, to zgłaszający szkody powinien wypełnić także oświadczenie o ilości zwierząt.

Komisja powołana przez Wojewodę Wielkopolskiego będzie szacowała straty w terenie, w terminie do dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia szkody, lecz nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji.

Z oszacowania szkód komisja sporządza protokół, który jest podstawą do ubiegania się o pomoc w formie kredytu „klęskowego” lub inną formę pomocy, jeżeli zostanie ona uruchomiona przez Rząd. Protokół sporządzany jest w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje rolnik, a drugi Wojewoda.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój nr 8, tel. 62 7411 517 w. 108 lub kom. 666 366 463 w godz. 7:30 – 15:30.

Wniosek

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-22 09:09:55
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-06-14 11:54:40
Odsłon: 667
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XXXVII Sesji Rady Gminy Gizałki VII kadencji (absolutorium)

Informuję, że XXXVII Sesja Rady Gminy Gizałki VII kadencji (absolutorium) odbędzie się 21 czerwca 2018 r. o godz. 16:00 w sali Świetliccy Wiejskiej w Gizałkach.

PORZĄDEK OBRAD XXXVII SESJI RADY GMINY GIZAŁKI

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian planu budżetu na rok 2018;
  2. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2018-2028;
  3. udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 442 Września- Kalisz na odcinku Tomice-Gizałki- etap 1;
  4. zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy spółce wodnej, trybu postepowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania;
  5. przekazania do zaopiniowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
  6. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Gizałki za 2017 rok;
   a) rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 r. oraz informacją o stanie mienia gminy,
   b) przedstawienie opinii komisji stałych w sprawie wykonania budżetu gminy,
   c) przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2017 r. wraz z informacją o stanie mienia jednostki,
   d) dyskusja nad sprawozdaniami,
   e) głosowanie projektu uchwały;
  7. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki z wykonania budżetu gminy za 2017 r;
   a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki,
   b) przedstawienie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,
   c) dyskusja,
   d) głosowanie nad wnioskiem Komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki – podjęcie uchwały.
 7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Piotr Lis

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-13 09:29:27
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-06-13 09:29:27
Odsłon: 516
Dziennik zmian

19.06.2018 r. - posiedzenie Komisji łączonych Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji łączonych Rady Gminy Gizałki odbędzie się 19 czerwca 2018 r. o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Rady
Piotr Lis

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-13 09:00:41
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2018-06-13 09:00:41
Odsłon: 532
Dziennik zmian

Przetarg nieograniczony III - Nadbudowa z przebudową budynku przy ul. Kolejowej 3 w Gizałkach

RI.271.1.8.2018_-_Zawiadomienie_o_unieważnieniu_postępowania.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-26 14:32:51
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2018-06-08 10:11:21
Odsłon: 772
Dziennik zmian

Zapytanie ofertowe - Utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Gizałki w 2018r

RI.271.2.4.2018_-_Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

 

 

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-21 12:54:11
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2018-06-07 15:06:18
Odsłon: 906
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.