Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa małej elektrowni wodnej "MEW - Ruda Wieczyńska" w km 20+340 rzeki prosny, gm. Gizałki, gm. Czermin, pow. pleszewski.

Obwieszczenie_2_26_03_2018.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-27 09:34:29
Opublikował: Marcin Czajczyński
Data publikacji: 2018-03-27 09:34:29
Odsłon: 669
Dziennik zmian

Przetarg nieograniczony II - Nadbudowa z przebudową budynku przy ul. Kolejowej 3 w Gizałkach

RI.271.1.4.2018_-_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

RI.271.1.4.2018_-_Zawiadomienie_o_unieważnieniu_postępowania.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-18 10:21:22
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2018-03-26 13:03:40
Odsłon: 1110
Dziennik zmian

26.03.2018 r. -posiedzenie komisji łączonych Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie komisji łączonych odbędzie się 26 marca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Tomicach.

Przewodniczący Rady

Piotr Lis

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-23 12:03:11
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2018-03-23 12:03:11
Odsłon: 549
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XXXV Sesji Rady Gminy Gizałki VII kadencji

Informuję, że XXXV Sesja Rady Gminy Gizałki VII kadencji odbędzie się 28 marca 2018 r. (środa) o godz. 16:00 w sali Świetlicy Wiejskiej w Gizałkach.

PORZĄDEK OBRAD XXXV SESJI RADY GMINY GIZAŁKI

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
  międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian planu budżetu na rok 2018;
  2. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2018-2028;
  3. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Gizałki;
  4. podziału Gminy Gizałki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu;
  5. utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Gizałki, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 rok oraz wykaz potrzeb na 2018 rok.
 8. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Piotr Lis

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-22 13:45:11
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-03-22 11:46:18
Odsłon: 582
Dziennik zmian

22.03.2018 r. - posiedzenie komisji łączonych Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie komisji łączonych Rady Gminy Gizałki odbędzie się 22 marca 2018 r. o godzinie 14:00 w sali Świetlicy Wiejskiej w Gizałkach.

 

Przewodniczący Rady
Piotr Lis
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-20 15:04:25
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2018-03-20 15:04:25
Odsłon: 579
Dziennik zmian

Informacja dla hodowców świń

Wójt Gminy Gizałki informuje, że Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pleszewie przesłał do Urzędu Gminy szczegółowe wymagania dla gospodarstw, w których utrzymywane są świnie, w celu zwiększenia ochrony przed afrykańskim pomorem świń oraz wzory rejestrów, które powinny być prowadzone przez wszystkich hodowców trzody chlewnej, w tym:

 1. rejestr przeglądów zabezpieczeń budynków przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych,
 2. rejestr środków transportu wjeżdżających na teren gospodarstwa,
 3. rejestr osób wchodzących do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie,
 4. rejestr zabiegów czyszczenia i dezynfekcji w gospodarstwie,
 5. spis świń w gospodarstwie.

Z wymienionymi wyżej dokumentami, a także z listą preparatów do dezynfekcji rąk i wzorem protokołu z planowanej kontroli weterynaryjnej gospodarstw można zapoznać się u sołtysów lub w Urzędzie Gminy (pokój nr 8). Dokumenty są również dostępne do pobrania poniżej.

Informujemy, że kontrole weterynaryjne gospodarstw, w których utrzymywane są świnie, w zakresie spełniania wymagań w celu ochrony przed afrykańskim pomorem świń, prowadzone będą od kwietnia 2018 r.

Dokumenty

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-20 13:26:26
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-03-20 13:04:29
Odsłon: 666
Dziennik zmian

Zakład Komunalny - przetarg na sprzedaż elektronicznej wagi samochodowej

Przetarg_na_sprzedaż_elektronicznej_wagi_samochodowej.pdf

Ogłoszenie_o_unieważnieniu_przetargu.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-27 09:14:05
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2018-03-12 12:28:54
Odsłon: 792
Dziennik zmian

Harmonogram zebrań wiejskich 2018

Sołectwo

Termin zebrania

Godzina

zebrania

Miejsce zabrania

Białobłoty

Dziewiń

09.03.2018

17.00

Szkoła Podstawowa w Białobłotach

Krzyżówka

Orlina

09.03.2018

19.00

Szkoła Podstawowa w Białobłotach

Czołnochów

12.03.2018

17.00

Sala OSP w Szymanowicach

Szymanowice

12.03.2018

19.00

Sala OSP w Szymanowicach

Leszczyca

Wierzchy

13.03.2018

18.00

Szkoła Podstawowa w Wierzchach

Tomice

14.03.2018

17.00

GCK w Tomicach

Nowa Wieś

15.03.2018

19.00

Przedszkole w Nowej Wsi

Ruda Wieczyńska

19.03.2018

17.00

Sala OSP w Rudzie Wieczyńskiej

Wronów

Toporów

Kolonia Obory

20.03.2018

17.00

Sala OSP we Wronowie

Kolonia Ostrowska

Świerczyna

21.03.2018

17.00

Sala OSP w Kolonii Ostrowskiej

Gizałki

22.03.2018

17.00

Świetlica Wiejska w Gizałkach

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-08 10:50:27
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-03-08 10:50:27
Odsłon: 538
Dziennik zmian

Zapytanie ofertowe - Przebudowa drogi gminnej nr 632055P Toporów - Kolonia Obory

RI.271.2.3.2018_-_Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-29 10:00:27
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2018-03-07 14:23:41
Odsłon: 1101
Dziennik zmian

Przetarg nieograniczony - Nadbudowa z przebudową budynku przy ul. Kolejowej 3 w Gizałkach

RI.271.1.3.2018_-_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

RI.271.1.3.2018_-_Zawiadomienie_o_unieważnieniu_postępowania.pdf

 

 

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-26 10:13:53
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2018-03-07 10:25:39
Odsłon: 1015
Dziennik zmian

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2018 rok

Ogłoszenie

Oferta

Oferta

Umowa

Umowa

Sprawozdanie

Sprawozdanie

Zgłaszanie członków komisji

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Agata Jańczak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-06 13:27:55
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-03-06 13:27:55
Odsłon: 675
Dziennik zmian

Przetarg nieograniczony - Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Gizałki

RI.271.1.2.2018_-_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

RI.271.1.2.2018_-_Ogłoszenie_o_udzieleniu_zamówienia.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-17 17:21:16
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2018-03-05 13:11:45
Odsłon: 1347
Dziennik zmian

06.03.2018 r. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Gizałki odbędzie się 6 marca 2018 r. o godz. 9:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Tomicach.

Przewodniczący komisji
Mieczysław Sawicki

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-05 11:04:07
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2018-03-05 11:04:07
Odsłon: 584
Dziennik zmian

Informacja dotycząca składania wniosków o dopłaty oraz obowiązków dla rolników hodujących świnie

Informacja

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-02-27 15:15:43
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-02-27 15:15:43
Odsłon: 725
Dziennik zmian

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie - część działki nr 293/4 w Nowej Wsi

Wójt Gminy Gizałki informuje, że na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gizałki wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gizałki przeznaczonej do oddania w użyczenie:

 • część działki nr 293/4 o powierzchni 0,2000 ha położona w miejscowości Nowa Wieś (obręb geodezyjny Czołnochów) w pobliżu rzeki Prosny, w celu budowy ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój nr 8, tel. 62 7411517 w.108.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-02-20 09:08:13
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-02-20 09:08:13
Odsłon: 693
Dziennik zmian

Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest

Urząd Gminy Gizałki informuje o rozpoczęciu naboru wniosków o dofinansowanie kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest. Wnioski będą przyjmowane w tutejszym Urzędzie Gminy (pokój nr 8) w dniach od 15 lutego do 31 sierpnia 2018 r. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu. W trakcie ogłoszonego naboru wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek.

W bieżącym roku dofinansowanie obejmuje wyłącznie odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zdemontowanych i składowanych tymczasowo na terenie nieruchomości wnioskodawców. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów zakupu i montażu nowego pokrycia dachu.

Wykonawca usług zostanie wyłoniony w drodze przetargu przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie. Każdy wnioskodawca zostanie poinformowany przez Starostwo o wybranym wykonawcy.

W przypadku wymiany pokrycia dachu budynku, właściciel nieruchomości dokonuje zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pleszewie co najmniej na 21 dni przed przystąpieniem do robót. Jeżeli wymiana pokrycia dachu wiąże się z przebudową dachu, należy wystąpić o pozwolenie na budowę lub dokonać zgłoszenia robót.

Druki wniosków oraz regulamin realizacji zadania dotyczącego usuwania wyrobów zawierających azbest można otrzymać w Urzędzie Gminy (pokój nr 8) lub pobrać ze strony internetowej: www.bip.gizalki.pl (ogłoszenia i obwieszczenia).

Z dofinansowania kosztów odbioru i unieszkodliwienia wyrobów z azbestem mogą skorzystać wyłącznie właściciele nieruchomości ujęci w internetowej „Bazie Azbestowej”, do której zostają wprowadzeni przez Urząd Gminy po złożeniu przez nich „Informacji o wyrobach zawierających azbest”.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy (pokój nr 8), tel. 62 7411 517 wewn. 108.

Wniosek

Regulamin

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie i rybołóstwie

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-02-16 08:04:06
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-02-15 15:10:40
Odsłon: 737
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XXXIV Sesji Rady Gminy Gizałki VII kadencji

Informuję, że XXXIV Sesja Rady Gminy Gizałki VII kadencji odbędzie się 19 lutego 2018 r. o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

PORZĄDEK OBRAD XXXIV SESJI RADY GMINY GIZAŁKI

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
  międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie gminy Gizałki;
  2. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gizałki na rok 2018;
  3. zmian planu budżetu na rok 2018;
  4. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2018-2028;
  5. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gizałki na 2018 rok.
 7. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Gminy Gizałki.
 8. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Piotr Lis

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-02-13 10:34:41
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-02-13 10:34:24
Odsłon: 657
Dziennik zmian

15.02.2018 r. - posiedzenie komisji łączonych Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie komisji łączonych odbędzie się 15 lutego 2018 r. o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Rady
Piotr Lis

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-02-13 09:28:55
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2018-02-13 09:28:55
Odsłon: 722
Dziennik zmian

Ogłoszenie w sprawie możliwości pozyskania dotacji przez spółki wodne z budżetu gminy w 2018 r.

Wójt Gminy Gizałki podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji z budżetu gminy.

Spółka wodna może otrzymać z budżetu Gminy Gizałki dotację celową na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, w tym melioracji wodnych szczegółowych znajdujących się na terenie Gminy Gizałki.

Dotację celową przeznaczać się będzie w szczególności na prace związane z wykonywaniem bieżącej konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych objętych działaniem spółki wodnej, polegające w odniesieniu do rowów na wykaszaniu, wygrabianiu przerostów ze skarp i dna rowu na brzeg rowu lub wywożeniu, wycinaniu i karczowaniu drzew i krzewów i ich wywożeniu lub rozdrabnianiu, odmulaniu dna rowu przy maksymalnym zamuleniu 40 cm, plantowaniu lub wywożeniu urobku, czyszczeniu, naprawie budowli na rowach, naprawie skarp rowów i niszczeniu chemicznym odrostów drzew i krzewów, a w odniesieniu do urządzeń drenarskich, w przypadku tzw. „awarii drenarskich”: na czyszczeniu, naprawie lub wymianie budowli drenarskich, czyszczeniu lub przekładaniu rurociągów drenarskich.

Dotację na realizację zadań, o których mowa powyżej przyznaje się na pisemny wniosek złożony przez spółkę wodną.

Wójt Gminy Gizałki
Robert Łoza

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Robert Łoza
Data ostatniej modyfikacji: 2018-02-08 14:47:31
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-02-08 14:47:31
Odsłon: 695
Dziennik zmian

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - Gizałki, ul. Polna

Wójt Gminy Gizałki informuje, że na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gizałki wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gizałki, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres od dnia 3 marca do dnia 31 października 2018 r.:

 1. Grunty rolne o powierzchni 1,77 ha stanowiące część działki nr 7 położonej w Gizałkach przy ul. Polnej, zapisanej w księdze wieczystej KZ1P/00023838/3 (grunty orne klasy VI). Na gruntach zasiane jest żyto ozime.

  Czynsz dzierżawny wynosi równowartość 6,20 dt żyta, tj. 325,44 zł. Ponadto, oferent, z którym zostanie zawarta umowa dzierżawy, zobowiązany będzie do pokrycia kosztów wykonanej wcześniej uprawy gruntu i siewu w łącznej kwocie 1.484,00 zł.

 2. Grunty rolne o powierzchni 3,86 ha stanowiące część działki nr 19 (grunty orne klasy VI – 1,78 ha i klasy VIz – 0,38 ha) oraz część działki nr 32 (grunty orne klasy VI – 1,70 ha), położonych w Gizałkach przy ul. Polnej, zapisanych w księdze wieczystej KZ1P/00023838/3. Z dzierżawy wyłączona jest droga dojazdowa do budynków.

  Czynsz dzierżawny wynosi równowartość 13,51 dt żyta, tj. 709,14 zł. Ponadto, oferent, z którym zostanie zawarta umowa dzierżawy, zobowiązany będzie do pokrycia kosztów wykonanej wcześniej uprawy gruntów i przygotowania ich pod zasiew w łącznej kwocie 3.048,00 zł.

Czynsz dzierżawny wraz z ww. kosztami płatny jest w terminie do dnia 30 września 2018 r.

Wartość czynszu dzierżawnego ustala się jako iloczyn stawki czynszu wyrażonej w dt żyta i obowiązującej średniej ceny skupu żyta ogłaszanej przez Prezesa GUS.

Wnioski o wydzierżawienie wybranej nieruchomości należy składać w Urzędzie Gminy w Gizałkach, w terminie do dnia 2 marca 2018 r. W przypadku, gdy złożonych wniosków będzie więcej niż jeden na daną nieruchomość, zostanie ogłoszony konkurs na składanie ofert.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój nr 8, tel. 62 7411517 w. 108.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-02-12 13:29:00
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-02-09 15:29:58
Odsłon: 707
Dziennik zmian

12.02.2018 r. - posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Socjalnej

Informuję, że posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Socjalnej odbędzie się 12 lutego 2018 r. o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodnicząca Komisji
Katarzyna Lochdańska
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-02-07 10:46:52
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2018-02-07 10:46:52
Odsłon: 641
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.