22.03.2018 r. - posiedzenie komisji łączonych Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie komisji łączonych Rady Gminy Gizałki odbędzie się 22 marca 2018 r. o godzinie 14:00 w sali Świetlicy Wiejskiej w Gizałkach.

 

Przewodniczący Rady
Piotr Lis
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-20 15:04:25
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2018-03-20 15:04:25
Odsłon: 619
Dziennik zmian

Informacja dla hodowców świń

Wójt Gminy Gizałki informuje, że Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pleszewie przesłał do Urzędu Gminy szczegółowe wymagania dla gospodarstw, w których utrzymywane są świnie, w celu zwiększenia ochrony przed afrykańskim pomorem świń oraz wzory rejestrów, które powinny być prowadzone przez wszystkich hodowców trzody chlewnej, w tym:

 1. rejestr przeglądów zabezpieczeń budynków przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych,
 2. rejestr środków transportu wjeżdżających na teren gospodarstwa,
 3. rejestr osób wchodzących do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie,
 4. rejestr zabiegów czyszczenia i dezynfekcji w gospodarstwie,
 5. spis świń w gospodarstwie.

Z wymienionymi wyżej dokumentami, a także z listą preparatów do dezynfekcji rąk i wzorem protokołu z planowanej kontroli weterynaryjnej gospodarstw można zapoznać się u sołtysów lub w Urzędzie Gminy (pokój nr 8). Dokumenty są również dostępne do pobrania poniżej.

Informujemy, że kontrole weterynaryjne gospodarstw, w których utrzymywane są świnie, w zakresie spełniania wymagań w celu ochrony przed afrykańskim pomorem świń, prowadzone będą od kwietnia 2018 r.

Dokumenty

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-20 13:26:26
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-03-20 13:04:29
Odsłon: 699
Dziennik zmian

Zakład Komunalny - przetarg na sprzedaż elektronicznej wagi samochodowej

Przetarg_na_sprzedaż_elektronicznej_wagi_samochodowej.pdf

Ogłoszenie_o_unieważnieniu_przetargu.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-27 09:14:05
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2018-03-12 12:28:54
Odsłon: 824
Dziennik zmian

Harmonogram zebrań wiejskich 2018

Sołectwo

Termin zebrania

Godzina

zebrania

Miejsce zabrania

Białobłoty

Dziewiń

09.03.2018

17.00

Szkoła Podstawowa w Białobłotach

Krzyżówka

Orlina

09.03.2018

19.00

Szkoła Podstawowa w Białobłotach

Czołnochów

12.03.2018

17.00

Sala OSP w Szymanowicach

Szymanowice

12.03.2018

19.00

Sala OSP w Szymanowicach

Leszczyca

Wierzchy

13.03.2018

18.00

Szkoła Podstawowa w Wierzchach

Tomice

14.03.2018

17.00

GCK w Tomicach

Nowa Wieś

15.03.2018

19.00

Przedszkole w Nowej Wsi

Ruda Wieczyńska

19.03.2018

17.00

Sala OSP w Rudzie Wieczyńskiej

Wronów

Toporów

Kolonia Obory

20.03.2018

17.00

Sala OSP we Wronowie

Kolonia Ostrowska

Świerczyna

21.03.2018

17.00

Sala OSP w Kolonii Ostrowskiej

Gizałki

22.03.2018

17.00

Świetlica Wiejska w Gizałkach

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-08 10:50:27
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-03-08 10:50:27
Odsłon: 577
Dziennik zmian

Zapytanie ofertowe - Przebudowa drogi gminnej nr 632055P Toporów - Kolonia Obory

RI.271.2.3.2018_-_Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-29 10:00:27
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2018-03-07 14:23:41
Odsłon: 1146
Dziennik zmian

Przetarg nieograniczony - Nadbudowa z przebudową budynku przy ul. Kolejowej 3 w Gizałkach

RI.271.1.3.2018_-_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

RI.271.1.3.2018_-_Zawiadomienie_o_unieważnieniu_postępowania.pdf

 

 

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-26 10:13:53
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2018-03-07 10:25:39
Odsłon: 1063
Dziennik zmian

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2018 rok

Ogłoszenie

Oferta

Oferta

Umowa

Umowa

Sprawozdanie

Sprawozdanie

Zgłaszanie członków komisji

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Agata Jańczak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-06 13:27:55
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-03-06 13:27:55
Odsłon: 711
Dziennik zmian

Przetarg nieograniczony - Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Gizałki

RI.271.1.2.2018_-_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

RI.271.1.2.2018_-_Ogłoszenie_o_udzieleniu_zamówienia.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-17 17:21:16
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2018-03-05 13:11:45
Odsłon: 1404
Dziennik zmian

06.03.2018 r. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Gizałki odbędzie się 6 marca 2018 r. o godz. 9:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Tomicach.

Przewodniczący komisji
Mieczysław Sawicki

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-05 11:04:07
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2018-03-05 11:04:07
Odsłon: 615
Dziennik zmian

Informacja dotycząca składania wniosków o dopłaty oraz obowiązków dla rolników hodujących świnie

Informacja

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-02-27 15:15:43
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-02-27 15:15:43
Odsłon: 757
Dziennik zmian

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie - część działki nr 293/4 w Nowej Wsi

Wójt Gminy Gizałki informuje, że na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gizałki wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gizałki przeznaczonej do oddania w użyczenie:

 • część działki nr 293/4 o powierzchni 0,2000 ha położona w miejscowości Nowa Wieś (obręb geodezyjny Czołnochów) w pobliżu rzeki Prosny, w celu budowy ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój nr 8, tel. 62 7411517 w.108.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-02-20 09:08:13
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-02-20 09:08:13
Odsłon: 726
Dziennik zmian

Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest

Urząd Gminy Gizałki informuje o rozpoczęciu naboru wniosków o dofinansowanie kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest. Wnioski będą przyjmowane w tutejszym Urzędzie Gminy (pokój nr 8) w dniach od 15 lutego do 31 sierpnia 2018 r. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu. W trakcie ogłoszonego naboru wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek.

W bieżącym roku dofinansowanie obejmuje wyłącznie odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zdemontowanych i składowanych tymczasowo na terenie nieruchomości wnioskodawców. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów zakupu i montażu nowego pokrycia dachu.

Wykonawca usług zostanie wyłoniony w drodze przetargu przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie. Każdy wnioskodawca zostanie poinformowany przez Starostwo o wybranym wykonawcy.

W przypadku wymiany pokrycia dachu budynku, właściciel nieruchomości dokonuje zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pleszewie co najmniej na 21 dni przed przystąpieniem do robót. Jeżeli wymiana pokrycia dachu wiąże się z przebudową dachu, należy wystąpić o pozwolenie na budowę lub dokonać zgłoszenia robót.

Druki wniosków oraz regulamin realizacji zadania dotyczącego usuwania wyrobów zawierających azbest można otrzymać w Urzędzie Gminy (pokój nr 8) lub pobrać ze strony internetowej: www.bip.gizalki.pl (ogłoszenia i obwieszczenia).

Z dofinansowania kosztów odbioru i unieszkodliwienia wyrobów z azbestem mogą skorzystać wyłącznie właściciele nieruchomości ujęci w internetowej „Bazie Azbestowej”, do której zostają wprowadzeni przez Urząd Gminy po złożeniu przez nich „Informacji o wyrobach zawierających azbest”.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy (pokój nr 8), tel. 62 7411 517 wewn. 108.

Wniosek

Regulamin

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie i rybołóstwie

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-02-16 08:04:06
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-02-15 15:10:40
Odsłon: 769
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XXXIV Sesji Rady Gminy Gizałki VII kadencji

Informuję, że XXXIV Sesja Rady Gminy Gizałki VII kadencji odbędzie się 19 lutego 2018 r. o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

PORZĄDEK OBRAD XXXIV SESJI RADY GMINY GIZAŁKI

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
  międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie gminy Gizałki;
  2. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gizałki na rok 2018;
  3. zmian planu budżetu na rok 2018;
  4. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2018-2028;
  5. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gizałki na 2018 rok.
 7. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Gminy Gizałki.
 8. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Piotr Lis

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-02-13 10:34:41
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-02-13 10:34:24
Odsłon: 687
Dziennik zmian

15.02.2018 r. - posiedzenie komisji łączonych Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie komisji łączonych odbędzie się 15 lutego 2018 r. o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Rady
Piotr Lis

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-02-13 09:28:55
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2018-02-13 09:28:55
Odsłon: 753
Dziennik zmian

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - Gizałki, ul. Polna

Wójt Gminy Gizałki informuje, że na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gizałki wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gizałki, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres od dnia 3 marca do dnia 31 października 2018 r.:

 1. Grunty rolne o powierzchni 1,77 ha stanowiące część działki nr 7 położonej w Gizałkach przy ul. Polnej, zapisanej w księdze wieczystej KZ1P/00023838/3 (grunty orne klasy VI). Na gruntach zasiane jest żyto ozime.

  Czynsz dzierżawny wynosi równowartość 6,20 dt żyta, tj. 325,44 zł. Ponadto, oferent, z którym zostanie zawarta umowa dzierżawy, zobowiązany będzie do pokrycia kosztów wykonanej wcześniej uprawy gruntu i siewu w łącznej kwocie 1.484,00 zł.

 2. Grunty rolne o powierzchni 3,86 ha stanowiące część działki nr 19 (grunty orne klasy VI – 1,78 ha i klasy VIz – 0,38 ha) oraz część działki nr 32 (grunty orne klasy VI – 1,70 ha), położonych w Gizałkach przy ul. Polnej, zapisanych w księdze wieczystej KZ1P/00023838/3. Z dzierżawy wyłączona jest droga dojazdowa do budynków.

  Czynsz dzierżawny wynosi równowartość 13,51 dt żyta, tj. 709,14 zł. Ponadto, oferent, z którym zostanie zawarta umowa dzierżawy, zobowiązany będzie do pokrycia kosztów wykonanej wcześniej uprawy gruntów i przygotowania ich pod zasiew w łącznej kwocie 3.048,00 zł.

Czynsz dzierżawny wraz z ww. kosztami płatny jest w terminie do dnia 30 września 2018 r.

Wartość czynszu dzierżawnego ustala się jako iloczyn stawki czynszu wyrażonej w dt żyta i obowiązującej średniej ceny skupu żyta ogłaszanej przez Prezesa GUS.

Wnioski o wydzierżawienie wybranej nieruchomości należy składać w Urzędzie Gminy w Gizałkach, w terminie do dnia 2 marca 2018 r. W przypadku, gdy złożonych wniosków będzie więcej niż jeden na daną nieruchomość, zostanie ogłoszony konkurs na składanie ofert.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój nr 8, tel. 62 7411517 w. 108.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-02-12 13:29:00
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-02-09 15:29:58
Odsłon: 744
Dziennik zmian

Ogłoszenie w sprawie możliwości pozyskania dotacji przez spółki wodne z budżetu gminy w 2018 r.

Wójt Gminy Gizałki podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji z budżetu gminy.

Spółka wodna może otrzymać z budżetu Gminy Gizałki dotację celową na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, w tym melioracji wodnych szczegółowych znajdujących się na terenie Gminy Gizałki.

Dotację celową przeznaczać się będzie w szczególności na prace związane z wykonywaniem bieżącej konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych objętych działaniem spółki wodnej, polegające w odniesieniu do rowów na wykaszaniu, wygrabianiu przerostów ze skarp i dna rowu na brzeg rowu lub wywożeniu, wycinaniu i karczowaniu drzew i krzewów i ich wywożeniu lub rozdrabnianiu, odmulaniu dna rowu przy maksymalnym zamuleniu 40 cm, plantowaniu lub wywożeniu urobku, czyszczeniu, naprawie budowli na rowach, naprawie skarp rowów i niszczeniu chemicznym odrostów drzew i krzewów, a w odniesieniu do urządzeń drenarskich, w przypadku tzw. „awarii drenarskich”: na czyszczeniu, naprawie lub wymianie budowli drenarskich, czyszczeniu lub przekładaniu rurociągów drenarskich.

Dotację na realizację zadań, o których mowa powyżej przyznaje się na pisemny wniosek złożony przez spółkę wodną.

Wójt Gminy Gizałki
Robert Łoza

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Robert Łoza
Data ostatniej modyfikacji: 2018-02-08 14:47:31
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-02-08 14:47:31
Odsłon: 730
Dziennik zmian

12.02.2018 r. - posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Socjalnej

Informuję, że posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Socjalnej odbędzie się 12 lutego 2018 r. o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodnicząca Komisji
Katarzyna Lochdańska
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-02-07 10:46:52
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2018-02-07 10:46:52
Odsłon: 676
Dziennik zmian

Ogłoszenie o wykazie - dzierżawa i użyczenie

Wójt Gminy Gizałki informuje, że na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gizałki wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gizałki przeznaczonych do:

 1. oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców:
  • działka nr 251 o pow. 0,4900 ha w miejscowości Gizałki (grunty orne),
  • działka nr 169/7 pow. 0,0253 ha w miejscowości Białobłoty (pod wieżą telefonii komórkowej),
 2. oddania w użyczenie na rzecz dotychczasowego użytkownika:
  • pomieszczenie o pow. użytkowej 79,9 m2 znajdujące się na piętrze budynku przy ul. Kolejowej 3 w Gizałkach, na działce nr 396/8 (Ośrodek Wsparcia Dziennego).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój nr 8, tel. 62 7411517 w.108.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-02-07 10:29:22
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-02-07 10:29:22
Odsłon: 940
Dziennik zmian

Informacja o wynikach otwartych konkursów ofert

Informuje się, że w wyniku przeprowadzonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, komisja konkursowa w dniu 24.01.2018 r. dokonała oceny złożonych ofert. Dokonano wyboru organizacji pozarządowych, które otrzymają dotację na realizację zadania publicznego w roku 2018.

Szczegółowe informacje o złożonych ofertach oraz kwotach przyznanych dotacji zawiera poniższa tabela.

Oferty podlegające ocenie:

Lp. Nazwa organizacji pozarządowej Zadanie publiczne wskazane w ofercie Wnioskowana kwota dotacji Przyznana kwota dotacji
1. Uczniowski Klub Sportowy CHROBRY Gizałki Organizacja zajęć sportowych
z tenisa stołowego i udział
w rywalizacji sportowej dzieci
i młodzieży, jako alternatywna forma zagospodarowania czasu wolnego
13 000,00 zł 13 000,00 zł
2. Gminny Klub Sportowy UNIA SZYMANOWICE Organizacja zajęć sportowych z piłki nożnej i udział w rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży, jako alternatywna forma zagospodarowania czasu wolnego 14 000,00 zł 14 000,00 zł
3. Gminny Klub Sportowy UNIA SZYMANOWICE Prowadzenie i szkolenie sekcji piłki nożnej i udział w rywalizacji sportowej 20 000,00 zł 20 000,00 zł
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Agata Jańczak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-02-02 14:53:00
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-02-02 14:51:03
Odsłon: 725
Dziennik zmian

Rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas szkół podstawowych – rok szkolny 2018/2019

Do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy. W przypadku większej liczby kandydatów, niż wolnych miejsc, przeprowadza się postepowania rekrutacyjne. Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowań rekrutacyjnych gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców.

Jeżeli dana szkoła publiczna dysponuje wolnymi miejscami, mogą być do niej przyjęci kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

Informuje się o terminach oraz kryteriach określonych w celu rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz dla kandydatów do pierwszych klas szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Gizałki.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego określa:

zarządzenie nr 5/2018 Wójta Gminy Gizałki z dnia 30 stycznia 2018 r.

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły prowadzonej przez Gminę Gizałki, określają uchwały Rady Gminy Gizałki:

nr V/18/2015 z dnia 27 marca 2015 r.

nr XIV/71/2016 z dnia 19 lutego 2016 r.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Anna Glapa
Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-31 15:21:35
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-01-31 10:44:33
Odsłon: 898
Dziennik zmian

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Informacja

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-29 08:33:59
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-01-29 08:33:59
Odsłon: 830
Dziennik zmian

5.02.2018 r. - posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Gizałki odbędzie się 5 lutego 2018 r. o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

 

Przewodnicząca Komisji
Teresa Majdecka

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-31 08:12:40
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2018-01-31 08:12:40
Odsłon: 759
Dziennik zmian

30.01.2018 r. - posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gizałki odbędzie się 30 stycznia 2018 r. o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Komisji
Kazimierz Woźniak
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-25 11:35:37
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2018-01-25 11:30:40
Odsłon: 698
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.