Informacja Starosty Pleszewskiego o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz trybie postępowania związanego z tą modernizacją

Informacja

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2017-09-12 15:05:58
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-09-12 15:05:58
Odsłon: 693
Dziennik zmian

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 632030P Szymanowice - Tomice"

Obwieszczenie

Decyzja

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2017-09-12 14:38:26
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-09-12 14:21:14
Odsłon: 716
Dziennik zmian

Stypendia szkolne dla uczniów

Urząd Gminy Gizałki informuje, że do 15 września 2017 r. należy składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla uczniów z terenu Gminy Gizałki na rok szkolny 2017/2018.

Wniosek można pobrać w Urzędzie Gminy Gizałki (ul. Kaliska 23 - budynek przy aptece, pokój nr 2) oraz w sekretariacie szkoły do której dziecko uczęszcza. Wzór wniosku jest również dostępny tutaj.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2017-09-08 13:22:20
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-09-08 13:15:30
Odsłon: 844
Dziennik zmian

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Zawiadomienie_RDOS_04_09_2017.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2017-09-07 15:14:39
Opublikował: Marcin Czajczyński
Data publikacji: 2017-09-07 15:14:39
Odsłon: 755
Dziennik zmian

13.09.2017 r. - posiedzenie Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Gizałki odbędzie się 13 września 2017 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

 

Przewodniczący Komisji
Mieczysław Sawicki
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2017-09-07 11:45:48
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2017-09-07 11:45:48
Odsłon: 761
Dziennik zmian

Ogłoszenie o wykazie - dzierżawa i użyczenie

ogłoszenie_o_wykazie_-_dzierżawa_i_użyczenie-1.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2017-11-09 08:36:04
Opublikował: Marcin Czajczyński
Data publikacji: 2017-08-28 07:45:06
Odsłon: 1206
Dziennik zmian

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o zwłoce w wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 632030P Szymanowice - Tomice".

Zawiadomienie_RDOŚ.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2017-08-25 10:44:10
Opublikował: Marcin Czajczyński
Data publikacji: 2017-08-25 10:44:10
Odsłon: 684
Dziennik zmian

25.08.2017 r. - posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Gizałki odbędzie się 25 sierpnia 2017 r. (piątek) o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodnicząca Komisji
Teresa Majdecka

 
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2017-08-24 15:41:52
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2017-08-24 15:41:52
Odsłon: 778
Dziennik zmian

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gizałki - II przetarg

RI.271.1.7.2017_-_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

RI.271.1.7.2017_-_Ogłoszenie_o_udzieleniu_zamówienia.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2017-09-27 08:59:46
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2017-08-24 09:11:06
Odsłon: 1345
Dziennik zmian

Zgłaszanie szkód w uprawach i obiektach do produkcji rolnej.

informacja_-_zgłaszanie_szkód.pdf

wniosek_o_oszacowanie_szkód.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2017-08-22 14:08:09
Opublikował: Marcin Czajczyński
Data publikacji: 2017-08-22 14:08:09
Odsłon: 737
Dziennik zmian

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Nadbudowa i przebudowa budynku przy ul. Kolejowej w Gizałkach.

Obwieszczenie_21_08_2017.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2017-08-21 15:12:23
Opublikował: Marcin Czajczyński
Data publikacji: 2017-08-21 15:05:51
Odsłon: 917
Dziennik zmian

Harmonogram czyszczenia sieci wodociągowej

Urząd Gminy Gizałki informuje, że Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Gizałkach planuje przeprowadzenie czyszczenia sieci wodociągowej na terenie gminy, zgodnie z poniższym harmonogramem:

Lp. Miejscowość

Planowany termin czyszczenia sieci wodociągowej

1. Gizałki, Nowa Wieś, Ruda Wieczyńska, Obory

06.09.2017r. – 07.09.2017r.

16.11.2017r. – 17.11.2017r.

2. Czołnochów, Szymanowice, Leszczyca

11.09.2017r.

20.11.2017r. – 21.11.2017r.

3. Tomice, Tomice-Las, Tomice-Młynik, Wierzchy, Gizałki Las

14.09.2017r.

23.11.2017r.

4. Kolonia Obory, Kolonia Ostrowska, Studzianka, Świerczyna, Toporów, Wronów

18.09.2017r. – 19.09.2017r.

28.11.2017r. – 29.11.2017r.

5. Białobłoty, Krzyżówka, Orlina Duża, Orlina Mała, Dziewiń Duży

20.09.2017r. – 21.09.2017r.

04.12.2017r. – 05.12.2017r.

Czyszczenie sieci wodociągowej odbywać się będzie według powyższego harmonogramu, o ile nie wystąpią przeszkody obiektywne, jak np. awarie urządzeń wodociągowych, susza, ulewa, itp.

Czyszczenie prowadzone będzie w godz.: 10:00 - 13:00 lub 20:00 - 24:00, bez stosowania środków chemicznych. Nie obejmuje ono przyłączy oraz instalacji wewnętrznych, które nie należą do Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.

Podczas płukania sieci mogą wystąpić chwilowe przerwy w dostawie wody do poszczególnych budynków i zmącenie wody.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2017-08-18 15:06:43
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-08-18 10:51:49
Odsłon: 902
Dziennik zmian

Przebudowa drogi gminnej nr 625049P Robaków – Czołnochów w km 0+000 do 0+999 - II przetarg

 RI.271.1.6.2017_-_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

RI.271.1.6.2017_-_Ogłoszenie_o_udzieleniu_zamówienia.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2017-09-28 09:41:15
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2017-08-17 11:27:42
Odsłon: 1518
Dziennik zmian

14 sierpnia 2017 r. Urząd Gminy Gizałki będzie nieczynny

Informuję, że zgodnie z zarządzeniem nr 10/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. dzień 14 sierpnia 2017 roku jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Gizałki.

Wójt Gminy
/-/ Robert Łoza

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2017-08-07 12:47:47
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-08-07 12:44:01
Odsłon: 874
Dziennik zmian

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gizałki

RI.271.1.5.2017_-_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

RI.271.1.5.2017_-_Zawiadomienie_o_unieważnieniu_postępowania.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2017-08-23 12:30:19
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2017-08-07 12:20:54
Odsłon: 1187
Dziennik zmian

8.08.2017 r. - posiedzenie Komisji łączonych

Informuję, że posiedzenie Komisji łączonych odbędzie się 8 sierpnia 2017 r. o godzinie 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

 

Przewodniczący Rady
Piotr Lis

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2017-08-03 14:39:11
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2017-08-03 14:39:11
Odsłon: 831
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XXIX Sesji Rady Gminy Gizałki VII kadencji

Informuję, że XXIX Sesja Rady Gminy Gizałki VII Kadencji odbędzie się 9 sierpnia 2017 r. (środa) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

PORZĄDEK OBRAD XXIX SESJI RADY GMINY GIZAŁKI

1.   Otwarcie.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4.   Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5.   Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

6.   Podjęcie uchwał w sprawie: 

1)   zmiany uchwały nr XIII/70/2015 Rady Gminy Gizałki z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  Województwu Wielkopolskiemu;

2)    zmian planu budżetu na rok 2017;

3)    zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2017 – 2026;

4)   dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz nieopodatkowanych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu gminy Gizałki za pomocą innego instrumentu płatniczego.

7.   Odpowiedzi na interpelacje radnych.

8.    Interpelacje i zapytania radnych.

9.   Wolne głosy i wnioski.

10.  Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Piotr Lis
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2017-08-03 14:01:20
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2017-08-03 13:57:01
Odsłon: 838
Dziennik zmian

Obwieszczenie o możliwości lokalizowania budynków mieszkalnych albo budynków o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa w sąsiedztwie elektrowni wiatrowych.

Obwieszczenie_27_07_2017.pdf

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2017-07-28 12:57:23
Opublikował: Marcin Czajczyński
Data publikacji: 2017-07-28 12:57:23
Odsłon: 840
Dziennik zmian

Uchwała nr 8 Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Gizałkach w dniu 29.06.2017 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki

Uchwała nr 8

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2017-07-20 10:53:26
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-07-20 10:53:26
Odsłon: 954
Dziennik zmian

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Nadbudowa i przebudowa budynku przy ul. Kolejowej 3 w Gizałkach".

Obwieszczenie_18_07_2017.pdf

 

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2017-07-18 14:53:01
Opublikował: Marcin Czajczyński
Data publikacji: 2017-07-18 14:52:32
Odsłon: 737
Dziennik zmian

Uchwała nr 7 Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Gizałkach z dnia 29.06.2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzenia Członka Zarządu - Prezesa Zarządu

Uchwała nr 7

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2017-07-20 10:55:38
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-07-20 10:50:20
Odsłon: 810
Dziennik zmian

Informacja o przyznanych stypendiach jednorazowych dla uczniów szkół podstawowych (kl. IV - V) oraz gimnazjów z terenu gminy Gizałki za największe osiągnięcia sportowe, przedmiotowe i inne w roku szkolnym 2016/2017.

 

Informacja o przyznanych stypendiach jednorazowych

 

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2017-07-18 09:23:20
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2017-07-12 08:02:57
Odsłon: 713
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.