Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Nadbudowa i przebudowa budynku przy ul. Kolejowej w Gizałkach.

Obwieszczenie_21_08_2017.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2017-08-21 15:12:23
Opublikował: Marcin Czajczyński
Data publikacji: 2017-08-21 15:05:51
Odsłon: 936
Dziennik zmian

Harmonogram czyszczenia sieci wodociągowej

Urząd Gminy Gizałki informuje, że Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Gizałkach planuje przeprowadzenie czyszczenia sieci wodociągowej na terenie gminy, zgodnie z poniższym harmonogramem:

Lp. Miejscowość

Planowany termin czyszczenia sieci wodociągowej

1. Gizałki, Nowa Wieś, Ruda Wieczyńska, Obory

06.09.2017r. – 07.09.2017r.

16.11.2017r. – 17.11.2017r.

2. Czołnochów, Szymanowice, Leszczyca

11.09.2017r.

20.11.2017r. – 21.11.2017r.

3. Tomice, Tomice-Las, Tomice-Młynik, Wierzchy, Gizałki Las

14.09.2017r.

23.11.2017r.

4. Kolonia Obory, Kolonia Ostrowska, Studzianka, Świerczyna, Toporów, Wronów

18.09.2017r. – 19.09.2017r.

28.11.2017r. – 29.11.2017r.

5. Białobłoty, Krzyżówka, Orlina Duża, Orlina Mała, Dziewiń Duży

20.09.2017r. – 21.09.2017r.

04.12.2017r. – 05.12.2017r.

Czyszczenie sieci wodociągowej odbywać się będzie według powyższego harmonogramu, o ile nie wystąpią przeszkody obiektywne, jak np. awarie urządzeń wodociągowych, susza, ulewa, itp.

Czyszczenie prowadzone będzie w godz.: 10:00 - 13:00 lub 20:00 - 24:00, bez stosowania środków chemicznych. Nie obejmuje ono przyłączy oraz instalacji wewnętrznych, które nie należą do Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.

Podczas płukania sieci mogą wystąpić chwilowe przerwy w dostawie wody do poszczególnych budynków i zmącenie wody.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2017-08-18 15:06:43
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-08-18 10:51:49
Odsłon: 920
Dziennik zmian

Przebudowa drogi gminnej nr 625049P Robaków – Czołnochów w km 0+000 do 0+999 - II przetarg

 RI.271.1.6.2017_-_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

RI.271.1.6.2017_-_Ogłoszenie_o_udzieleniu_zamówienia.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2017-09-28 09:41:15
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2017-08-17 11:27:42
Odsłon: 1536
Dziennik zmian

14 sierpnia 2017 r. Urząd Gminy Gizałki będzie nieczynny

Informuję, że zgodnie z zarządzeniem nr 10/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. dzień 14 sierpnia 2017 roku jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Gizałki.

Wójt Gminy
/-/ Robert Łoza

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2017-08-07 12:47:47
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-08-07 12:44:01
Odsłon: 894
Dziennik zmian

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gizałki

RI.271.1.5.2017_-_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

RI.271.1.5.2017_-_Zawiadomienie_o_unieważnieniu_postępowania.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2017-08-23 12:30:19
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2017-08-07 12:20:54
Odsłon: 1203
Dziennik zmian

8.08.2017 r. - posiedzenie Komisji łączonych

Informuję, że posiedzenie Komisji łączonych odbędzie się 8 sierpnia 2017 r. o godzinie 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

 

Przewodniczący Rady
Piotr Lis

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2017-08-03 14:39:11
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2017-08-03 14:39:11
Odsłon: 849
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XXIX Sesji Rady Gminy Gizałki VII kadencji

Informuję, że XXIX Sesja Rady Gminy Gizałki VII Kadencji odbędzie się 9 sierpnia 2017 r. (środa) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

PORZĄDEK OBRAD XXIX SESJI RADY GMINY GIZAŁKI

1.   Otwarcie.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4.   Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5.   Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

6.   Podjęcie uchwał w sprawie: 

1)   zmiany uchwały nr XIII/70/2015 Rady Gminy Gizałki z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  Województwu Wielkopolskiemu;

2)    zmian planu budżetu na rok 2017;

3)    zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2017 – 2026;

4)   dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz nieopodatkowanych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu gminy Gizałki za pomocą innego instrumentu płatniczego.

7.   Odpowiedzi na interpelacje radnych.

8.    Interpelacje i zapytania radnych.

9.   Wolne głosy i wnioski.

10.  Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Piotr Lis
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2017-08-03 14:01:20
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2017-08-03 13:57:01
Odsłon: 860
Dziennik zmian

Obwieszczenie o możliwości lokalizowania budynków mieszkalnych albo budynków o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa w sąsiedztwie elektrowni wiatrowych.

Obwieszczenie_27_07_2017.pdf

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2017-07-28 12:57:23
Opublikował: Marcin Czajczyński
Data publikacji: 2017-07-28 12:57:23
Odsłon: 862
Dziennik zmian

Uchwała nr 8 Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Gizałkach w dniu 29.06.2017 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki

Uchwała nr 8

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2017-07-20 10:53:26
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-07-20 10:53:26
Odsłon: 976
Dziennik zmian

Uchwała nr 7 Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Gizałkach z dnia 29.06.2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzenia Członka Zarządu - Prezesa Zarządu

Uchwała nr 7

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2017-07-20 10:55:38
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-07-20 10:50:20
Odsłon: 829
Dziennik zmian

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Nadbudowa i przebudowa budynku przy ul. Kolejowej 3 w Gizałkach".

Obwieszczenie_18_07_2017.pdf

 

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2017-07-18 14:53:01
Opublikował: Marcin Czajczyński
Data publikacji: 2017-07-18 14:52:32
Odsłon: 756
Dziennik zmian

Informacja o przyznanych stypendiach jednorazowych dla uczniów szkół podstawowych (kl. IV - V) oraz gimnazjów z terenu gminy Gizałki za największe osiągnięcia sportowe, przedmiotowe i inne w roku szkolnym 2016/2017.

 

Informacja o przyznanych stypendiach jednorazowych

 

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2017-07-18 09:23:20
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2017-07-12 08:02:57
Odsłon: 731
Dziennik zmian

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa kablowej linii energetycznej SN-15kV zakończonej rozgałęźnikiem.

Obwieszczenie_-_budowa_kablowej_linii_energetycznej.pdf

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2017-07-05 10:55:46
Opublikował: Marcin Czajczyński
Data publikacji: 2017-07-05 10:55:46
Odsłon: 757
Dziennik zmian

Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Białobłotach w roku szkolnym 2017/2018

RI.271.4.4.2017_-_Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

RI.271.4.4.2017_-_Zawiadomienie_o_ponownym_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

 

 

 

 

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2017-07-31 13:23:02
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2017-07-03 10:47:10
Odsłon: 1350
Dziennik zmian

29.06.2017 - posiedzenie komisji łączonych

Informuję, że posiedzenie Komisji łączonych odbędzie się 29 czerwca 2017 r.  o godzinie 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.                              

Przewodniczący Rady
Piotr Lis

 
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2017-06-28 11:35:35
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2017-06-28 11:35:35
Odsłon: 876
Dziennik zmian

Zawiadomienie o zwłoce w wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 632030P Szymanowice - Tomice"

Zawiadomienie

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2017-06-28 08:55:40
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-06-28 08:55:40
Odsłon: 852
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XXVIII Sesji Rady Gminy Gizałki VII kadencji

 

 

Informuję, że XXVIII Sesja Rady Gminy Gizałki VII Kadencji odbędzie się 30 czerwca 2017 r. (piątek) o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

PORZĄDEK OBRAD XXVIII SESJI RADY GMINY GIZAŁKI

1. Otwarcie.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmiany uchwały nr XXVI/146/2017 Rady gminy Gizałki z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie   udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P (ul. Kolejowej w Gizałkach) w zakresie budowy chodnika”;
2) zmian planu budżetu na rok 2017;
3) zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2017-2026.

7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Piotr Lis
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2017-06-23 12:48:03
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2017-06-23 12:47:37
Odsłon: 729
Dziennik zmian

Zapytanie ofertowe - Przebudowa drogi gminnej nr 632053P Kolonia Obory

RI.271.4.3.2017_-_Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf


 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2017-06-27 13:02:37
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2017-06-12 10:29:12
Odsłon: 1542
Dziennik zmian

Zmiana przepisów dotyczących usuwania drzew i krzewów

Urząd Gminy Gizałki informuje, że w dniu 17.06.2017 r. wchodzi w życie kolejna zmiana przepisów dotyczących usuwania drzew i krzewów.

Zgodnie ze zmienioną ustawą o ochronie przyrody, osoba fizyczna, która jest właścicielem nieruchomości, ma obowiązek zgłosić do Wójta, że zamierza usunąć drzewa, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, jeżeli obwody pni drzew mierzone na wysokości 5 cm od ziemi przekraczają:

- 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,

- 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

- 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew musi zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewa mają być usunięte oraz rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzew na nieruchomości. Usunięcie drzew może nastąpić po dokonaniu oględzin drzew przez pracownika Urzędu Gminy i jeżeli nie zostanie wniesiony sprzeciw w drodze decyzji. Sprzeciw jest wnoszony w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy drzew objętych obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie, drzew uznanych za pomniki przyrody oraz w przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia przez osobę, która została wezwana do jego uzupełnienia, jeżeli nie zawiera ono wszystkich wymaganych informacji oraz rysunku lub mapy z usytuowaniem drzew.

Nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie:

- drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

  * 80 cm – dla topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,

  * 65 cm – dla kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego,

  * 50 cm – dla pozostałych gatunków drzew,

- krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej,krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2, usuwanych przez inne osoby, drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego (niezależnie od obwodu pnia drzewa lub powierzchni krzewów).

Wyjaśniamy, że działalność rolniczą w zakresie upraw rolnych, chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa i warzywnictwa, uznano za działalność gospodarczą. Oznacza to, że, jeżeli rolnik zamierza usunąć drzewa lub krzewy w związku z budową budynków gospodarczych (np. obory, chlewni, stodoły) lub drogi dojazdowej do pola, to konieczne jest uzyskanie zezwolenia. Dotyczy to drzew o obwodach przekraczających 80 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego i klonu srebrzystego, 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego oraz 50 cm dla pozostałych gatunków drzew, a także krzewów o powierzchni większej niż 25 m2.

Zezwolenie jest wymagane również, jeżeli obwody pni drzew na wysokości 5 cm przekraczają podane wyżej wielkości i drzewa są usuwane np. na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza, w pasie drogowym przez zarządcę drogi (w tym również w przydrożnym rowie), na rowach melioracyjnych przez Gminną Spółkę Wodną lub na Kanałach: Oborskim, Młynikowskim i Czarnobrodzkim, albo przez osoby użytkujące nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Przypominamy również, że drzewa złamane lub wywrócone (złomy lub wywroty) można usuwać po dokonaniu zgłoszenia w Urzędzie Gminy oraz dokonaniu oględzin tych drzew przez pracownika Urzędu.

Szczegółowe informacje oraz druki zgłoszeń lub wniosków można uzyskać w Urzędzie Gminy Gizałki (pokój nr 8), tel.: 62 7411 517 wewn. 108.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2017-06-08 15:30:12
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-06-08 15:28:57
Odsłon: 1024
Dziennik zmian

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Budowa kablowej linii energetycznej SN-15kV zakończonej rozgałęźnikiem kablowym".

Obwieszczenie_02_06_2017.pdf

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2017-06-02 14:06:38
Opublikował: Marcin Czajczyński
Data publikacji: 2017-06-02 14:06:38
Odsłon: 772
Dziennik zmian

5.06.2017 r. posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Socjalnej

Informuję, że posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Socjalnej odbędzie się 5 czerwca 2017 r. o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodnicząca Komisji
Katarzyna Lochdańska
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2017-06-01 11:53:23
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2017-06-01 11:53:23
Odsłon: 954
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.