Zapytanie ofertowe - Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: Budowa drogi gminnej nr 632049P Orlina Duża - Białobłoty

RI.271.4.2.2017_-_Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

 

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2017-07-03 10:39:57
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2017-05-18 13:26:57
Odsłon: 1460
Dziennik zmian

Informacja Wójta Gminy Gizałki o zamiarze realizacji inwestycji drogowej - budowa drogi gminnej nr 632049P Orlina Duża-Białobłoty

Informacja

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2017-05-11 12:20:07
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-05-11 12:20:07
Odsłon: 836
Dziennik zmian

16.04.2017 - posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gizałki odbędzie się 16 maja 2017 r. (wtorek) o godz. 10:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Komisji

Kazimierz Woźniak

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2017-05-08 15:12:30
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2017-05-08 15:08:52
Odsłon: 788
Dziennik zmian

Zawiadomienie o zwłoce w wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 632030P Szymanowice - Tomice"

Zawiadomienie

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2017-04-27 14:23:53
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-04-27 14:23:53
Odsłon: 894
Dziennik zmian

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Gizałki w roku 2016

Analiza

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2017-04-27 14:16:07
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-04-27 14:16:07
Odsłon: 1113
Dziennik zmian

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu - zgodnie z art 3 ust. 2 pkt 9 ustawy w 2016 roku

Informacja

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2017-04-27 14:14:18
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-04-27 14:14:18
Odsłon: 886
Dziennik zmian

Informacja o dniu wolnym

Informuję, że dzień 2 maja 2017 r. został wyznaczony dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Gizałki z jednoczesnym obowiązkiem odpracowania w dniu 17 czerwca 2017 r.

Wójt Gminy
Robert Łoza

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2017-04-26 15:30:17
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-04-26 15:30:17
Odsłon: 872
Dziennik zmian

Obwieszczenie o zebraniu dotyczącym planowanej rozbiórki, przebudowy i rozbudowy budynku chlewni na działce nr 338 położonej w Szymanowicach.

Obwieszczenie_18_04_2017.pdf

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2017-04-18 14:22:34
Opublikował: Marcin Czajczyński
Data publikacji: 2017-04-18 14:22:34
Odsłon: 766
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XXVI Sesji Rady Gminy Gizałki VII kadencji

Informuję, że XXVI Sesja Rady Gminy Gizałki VII kadencji odbędzie się 24 kwietnia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

PORZĄDEK OBRAD XXVI SESJI RADY GMINY GIZAŁKI

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
  międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian planu budżetu na rok 2017;
  2. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2017-2026;
  3. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P (ul. Kolejowej w Gizałkach) w zakresie budowy chodnika”;
  4. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P w m. Białobłoty”.
 7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gizałkach za 2016 rok oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej w gminie Gizałki.
 8. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Piotr Lis

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2017-04-18 11:42:37
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2017-04-18 11:20:16
Odsłon: 818
Dziennik zmian

20.04.2017 - posiedzenie komisji łączonych

Informuję, że posiedzenie Komisji łączonych odbędzie się 20 kwietnia 2017 r. o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Rady
Piotr Lis

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2017-04-13 13:11:18
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2017-04-13 13:02:46
Odsłon: 776
Dziennik zmian

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 632030P Szymanowice - Tomice"

Zawiadomienie

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2017-04-13 11:40:45
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-04-13 11:40:45
Odsłon: 819
Dziennik zmian

Kurenda dotycząca rozporządzenia w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Kurenda

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2017-04-10 11:58:22
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-04-10 11:58:22
Odsłon: 718
Dziennik zmian

Zapytanie ofertowe - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Gizałki, ul. Łąkowa

RI.271.4.1.2017_-_Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2017-05-10 12:14:17
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2017-04-03 15:09:13
Odsłon: 1244
Dziennik zmian

Informacja o wynikach otwartych konkursów ofert

 Organizacja zajęć sportowych z piłki nożnej i udział w rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży jako alternatywna forma zagospodarowania czasu wolnego.

Prowadzenie i szkolenie sekcji piłki nożnej i udział w rywalizacji sportowej

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2017-03-29 15:31:32
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-03-29 14:55:42
Odsłon: 794
Dziennik zmian

21.03.2017 - posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Socjalnej

Informuję, że posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Socjalnej odbędzie się 21 marca 2017 roku (wtorek) o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodnicząca
Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Socjalnej
Katarzyna Lochdańska

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2017-03-17 13:38:06
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2017-03-17 13:38:06
Odsłon: 827
Dziennik zmian

22.03.2017 - posiedzenie komisji łączonych

Informuję, że posiedzenie Komisji łączonych odbędzie się 22 marca 2017 r. (środa) o godzinie 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.                              

Przewodniczący Rady
Piotr Lis

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2017-03-17 09:18:43
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2017-03-17 09:18:43
Odsłon: 754
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XXV Sesji Rady Gminy Gizałki VII kadencji

Informuję, że XXV Sesja Rady Gminy Gizałki VII kadencji odbędzie się 23 marca 2017 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

           PORZĄDEK OBRAD XXV SESJI RADY GMINY GIZAŁKI

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. określenia przypadków niestosowania przepisów art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody;
  2. określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów;
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gizałki na 2017 rok;
  4. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P (ul. Kolejowej w Gizałkach) w zakresie budowy chodnika”;
  5. zmian planu budżetu na rok 2017;
  6. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2017- 2026;
  7. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Piotr Lis

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2017-03-17 09:14:36
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2017-03-17 09:14:36
Odsłon: 856
Dziennik zmian

Zawiadomienie o sporządzeniu projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty

Obwieszczenie

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2017-03-03 14:37:31
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-03-03 14:37:31
Odsłon: 810
Dziennik zmian

Obowiązek zgłoszenia ilości utrzymywanego drobiu lub innych ptaków

Zgodnie z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pleszewie Urząd Gminy Gizałki informuje o obowiązku zgłoszenia ilości utrzymywanego drobiu lub innych ptaków. Obowiązek ten wynika z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Zgłoszenia należy składać do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pleszewie, ul. Kazimierza Wielkiego 7, 63-300 Pleszew.

Druk zgłoszenia można otrzymać u sołtysa, w Urzędzie Gminy (pokój nr 8) lub pobrać ze strony internetowej (poniżej).

Powiatowy Lekarz Weterynarii przypomina również, że drób powinien być utrzymywany do odwołania w odosobnieniu.

 

Druk zgłoszenia

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2017-03-13 07:43:03
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-03-13 07:42:37
Odsłon: 740
Dziennik zmian

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - prowadzenie i szkolenie sekcji piłki nożnej i udział w rywalizacji sportowej

 

Wójt Gminy Gizałki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Szczegóły konkursu oraz wymagane dokumenty w załączeniu.

Ogłoszenie o konkursie

Wzór oferty

Wzór oferty

Zgłaszanie członków komisji

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2017-03-02 13:52:56
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-03-02 13:45:17
Odsłon: 818
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.