Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa linii kablowej SN.

Obwieszczenie_08_11_2016.pdf

 

 

 

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2016-11-08 13:57:54
Opublikował: Marcin Czajczyński
Data publikacji: 2016-11-08 13:57:54
Odsłon: 906
Dziennik zmian

2016.10.24 - posiedzenie komisji łączonych

Informuję o posiedzeniu komisji łączonych, które odbędzie się 24 października 2016 r. (poniedziałek) o godz. 9:30 (komisja wyjazdowa).  Celem komisji będzie zapoznanie się ze stanem dróg gminnych.

Przewodniczący Rady
Piotr Lis

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2016-10-20 12:18:41
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2016-10-20 12:18:41
Odsłon: 901
Dziennik zmian

2016.10.17 - posiedzenie komisji łączonych

Informuję, że posiedzenie Komisji łączonych odbędzie się 17 października 2016 r. o godzinie 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Rady
Piotr Lis

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2017-08-25 14:12:18
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2016-10-14 11:41:11
Odsłon: 802
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Gminy Gizałki VII Kadencji

Podaję do wiadomości, że w dniu 18 października 2016 r. (wtorek) o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki odbędzie się XXI Sesja Rady Gminy Gizałki VII Kadencji.

Porządek obrad XXI Sesji Rady Gminy Gizałki

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gizałki za I półrocze 2016 r.
  1. informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gizałki za I półrocze 2016 roku,
  2. informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na
   dzień 30.06.2016 r,
  3. informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury
   w Gizałkach za I półrocze 2016 r.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Gizałki, których
   właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gizałki oraz warunków i zasad korzystania
   z tych przystanków;
  2. przyjęcia programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz
   podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017;
  3. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie zadania
   inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 4318P w m. Tomice”;
  4. zmian planu budżetu na rok 2016;
  5. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2016- 2026.
 8. Informacja nt. analizy oświadczeń majątkowych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje radnych
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Piotr Lis

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2016-10-12 15:24:49
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2016-10-12 15:20:49
Odsłon: 966
Dziennik zmian

Wyniki konsultacji społecznych

Dnia 10.10.2016 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, dotyczące konsultacji Programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017. W spotkaniu uczestniczył jeden przedstawiciel organizacji pozarządowych, który wniósł wniosek o rozszerzenie Programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi o działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017, zostanie przedłożona Radzie Gminy Gizałki.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2016-10-11 13:41:48
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2016-10-11 13:41:48
Odsłon: 937
Dziennik zmian

2016.10.12 - objazdowa Komisja Rolnictwa i Porządku Publicznego

Informuję, że w dniu 12 października 2016 roku (środa) o godz. 9.00 odbędzie się objazdowa Komisja Rolnictwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Gizałki.

Przewodniczący
Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego
Mieczysław Sawicki 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2016-10-10 09:23:07
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2016-10-10 09:23:07
Odsłon: 904
Dziennik zmian

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 do konsultacji społecznych

Urząd Gminy Gizałki przedkłada do konsultacji społecznych projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

Uwagi dotyczące uchwały można zgłaszać pisemnie w Sekretariacie Urzędu Gminy Gizałki lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 05.10.2016 r. do godz. 8.30. Projekt uchwały będzie przedmiotem rozpatrzenia na Sesji Rady Gminy Gizałki.

W związku z powyższym zaprasza się przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie dotyczące konsultacji społecznych związanych z projektem uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017, które odbędzie się w dniu 10.10.2016 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Gizałki, przy ul. Kaliskiej 28.

 

Projekt uchwały

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2016-09-27 13:12:51
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2016-09-27 13:12:31
Odsłon: 878
Dziennik zmian

Obwieszczenie o wydaniu zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa linii kablowej nn wraz z liniami zasilającymi oraz demontaż przewodów linii napowietrznej nn.

Obwieszczenie_o_wydaniu_zmiany_decyzji_celu_publicznego.pdf

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2016-09-23 11:49:44
Opublikował: Marcin Czajczyński
Data publikacji: 2016-09-23 11:49:44
Odsłon: 926
Dziennik zmian

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa linii kablowej nn, na terenie położonym w Szymanowicach i Leszczycy.

Obwieszczenie_20_09_2016.pdf

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2016-09-20 14:13:23
Opublikował: Marcin Czajczyński
Data publikacji: 2016-09-20 14:13:23
Odsłon: 900
Dziennik zmian

Ogłoszenie o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektu "Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym"

Ogłoszenie_-_Plan_gospodarki_odpadami.pdf

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2016-09-19 14:41:39
Opublikował: Marcin Czajczyński
Data publikacji: 2016-09-19 14:41:39
Odsłon: 795
Dziennik zmian

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Tomice na działce nr 229 (obręb Tomice, ark. mapy 2).

Obwieszczenie_12_09_2016.pdf

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2016-09-12 13:44:45
Opublikował: Marcin Czajczyński
Data publikacji: 2016-09-12 13:44:45
Odsłon: 916
Dziennik zmian

Budowa wraz z przebudową drogi gminnej Dziewiń Duży - Czarnybród

RI.271.5.2016_-_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

RI.271.5.2016_-_Ogłoszenie_o_udzieleniu_zamówienia.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2016-10-25 13:44:31
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2016-09-12 10:21:59
Odsłon: 1518
Dziennik zmian

2016.09.19 - posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Gizałki odbędzie się w dniu 19 września 2016 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodnicząca Komisji
Teresa Majdecka

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2016-09-12 09:31:15
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2016-09-12 09:31:15
Odsłon: 947
Dziennik zmian

2016.09.16 - posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gizałki odbędzie się w dniu 16 września 2016 r. (piątek) o godz. 11:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.


Przewodniczący Komisji
Kazimierz Woźniak

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2016-09-12 09:28:22
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2016-09-12 09:28:22
Odsłon: 855
Dziennik zmian

2016.09.15 - posiedzenie Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego

Informuję, że posiedzenie Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Gizałki odbędzie się w dniu 15 września 2016 roku (czwartek) o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Komisji
Mieczysław Sawicki

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2016-09-12 09:28:47
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2016-09-12 09:26:02
Odsłon: 801
Dziennik zmian

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tomice - Młynik

RI.271.4.2016_-_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

RI.271.4.2016_-_Ogłoszenie_o_udzieleniu_zamówienia.pdf

 

 

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2016-10-06 10:16:41
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2016-08-29 12:24:35
Odsłon: 1481
Dziennik zmian

Komunikat ostrzegawczy - UPAŁ

Komunikat_ostrzegawczy_-_upał.pdf

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2016-08-26 13:01:12
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2016-08-26 13:01:12
Odsłon: 1003
Dziennik zmian

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Socjalnej

Informuję, że posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Socjalnej odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2016 roku (środa) o godz. 8.00. Komisja objazdowa.

Przewodnicząca
Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Socjalnej
/-/ Katarzyna Lochdańska

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2016-08-26 13:00:05
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2016-08-26 13:00:05
Odsłon: 1100
Dziennik zmian

Zbiórka oleju przepracowanego

Zbiórka_oleju_przepracowanego.pdf

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2016-08-25 11:06:57
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2016-08-25 11:06:57
Odsłon: 888
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XX Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Gizałki VII Kadencji

Zawiadamia się,  że w dniu 25  sierpnia 2016 r. (czwartek) o godz. 16:00  w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki odbędzie się XX Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Gizałki VII Kadencji.

Sesja nadzwyczajna zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym wynika z potrzeby skorygowania zapisów w nazwie zadania inwestycyjnego.

PORZĄDEK OBRAD XX SESJI NADZWYCZAJNEJ RADY GMINY GIZAŁKI

1. Otwarcie.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1) zmian planu budżetu na rok 2016;
 2) zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2016-2026.
4. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady

/-/ Piotr Lis

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2016-08-25 13:00:03
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2016-08-24 13:26:20
Odsłon: 1043
Dziennik zmian

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę - dz. nr 21/2 o pow. 1,3157 ha w Gizałkach

 

Wykaz

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2016-08-18 15:20:31
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2016-08-18 15:17:00
Odsłon: 1038
Dziennik zmian

Wykaz nieruchomości przenaczonej do oddania w dzierżawę - dz. nr 708/3 o pow. 3,3600 ha położona w Gizałkach

Wykaz

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2016-08-18 15:20:02
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2016-08-18 15:20:02
Odsłon: 992
Dziennik zmian

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Budowa linii kablowej nn" w miejscowościach Szymanowice i Leszczyca.

Obwieszczenie_o_wszczęciu_postępowania12_08_2016.pdf

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2016-08-12 14:43:41
Opublikował: Marcin Czajczyński
Data publikacji: 2016-08-12 14:43:41
Odsłon: 913
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.