Zagospodarowanie przestrzenne - plany, studium

 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych w obrębie geodezyjnym Wronów przyjęta uchwałą nr XVII/82/2016 Rady Gminy Gizałki z dnia 16 czerwca 2016 r.


Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gizałki w części obrębów geodezyjnych: Białobłoty, Dziewiń Duży, Kolonia Obory, Orlina Duża, Orlina Mała, Wierzchy, Wronów przyjęte uchwałą nr XLIII/254/2014 Rady Gminy Gizałki z dnia 24 września 2014 r.

Załącznik graficzny do studium

Załącznik graficzny do uchwały

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Gizałki dla części terenu położonego w Nowej Wsi, Czołnochowie, Rudzie Wieczyńskiej, Szymanowicach oraz Tomicach przyjęty uchwałą nr XXIX/1/2010 Rady Gminy Gizałki z dnia 18 lutego 2010 r.

załącznik graficzny do planu (JPG) - 1,78MB


Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gizałki przyjęte uchwałą nr XV/19/2008 z dnia 27 sierpnia 2008 r.

Załącznik graficzny nr 1

Załącznik graficzny nr 2


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej wsi Orlina Duża przyjęty uchwałą nr XXXVI/13/2006 Rady Gminy Gizałki z dnia 31 marca 2006 r.

 załącznik graficzny do planu (GIF) - 404 KB


Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Gizałki przyjęta uchwałą nr XXXIV/7/2006

Uwarunkowania przestrzenne

Kierunki zagospodarowania przestrzennego

Kierunki zagospodarowania załącznik graficzny - JPG (1,41MB)

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2016-06-23 10:19:27
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2014-05-30 12:59:23
Odsłon: 4157
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.