Transmisje z obrad Rady Gminy Gizałki

Zgodnie z art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy Gizałki dostępne są pod adresem: http://gizalki.sesja.pl.

W dniach, w których odbywają się sesje Rady Gminy Gizałki, w serwisie internetowym udostępniane są transmisje "na żywo" z sali obrad. W terminie późniejszym transmisje te są dostępne jako nagrania archiwalne.

W przypadku problemów z wyświetlaniem transmisji należy sprawdzić, czy otwarty jest port 444 na firewallu zewnętrznym.

Klauzula informacyjna

Wszystkich uczestników sesji Rady Gminy Gizałki informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet natomiast nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej http://gizalki.sesja.pl.

Klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych.

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Gizałki.

2. W Urzędzie funkcjonuje powołany przez Administratora Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych: przy użyciu poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., a także korespondencyjnie na adres Urzędu: ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki.

3. Pana/Pani dane osobowe zarejestrowane są przez urządzenie nagrywające i przetwarzane są w celu realizacji przez Radę jej zadań, a podstawą prawną ich przetwarzania bez Pana/Pani odrębnej zgody jest art. 6 ust 1 pkt c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym, a dotyczącego jawności działalności organów samorządowych w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady Gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów z posiedzeń.

4. Dane osobowe gromadzone i przetwarzane są w celu zapewnienia prawa dostępu do posiedzeń zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

5. Transmisja obrad sesji Rady Gminy jest dostępna w sieci Internet. Nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej www.gizalki.sesja.pl bezterminowo. Nagrania zapisane na nośnikach danych są archiwizowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Transmisja i utrwalanie obrad odbywa się za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do nagrania oraz prawo do jego usunięcia (anonimizacji) w tej części nagrania, która ujawnia Pana/Pani dane, a które nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Prawo do sprzeciwu, ograniczenia lub przeniesienia danych osobowych w postaci nagrania Pana/Pani barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych nie ma w tym przypadku za stosowania.

7. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w postaci barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych jest dobrowolne (np. zabranie głosu na sesji Rady Gminy lub posiedzeniu komisji Rady Gminy), a nagrywanie sesji Rady Gminy i przebiegu komisji Rady Gminy nie ma wpływu na realizację przez Pana/Panią praw związanych z uczestnictwem na sesji lub posiedzeń komisji Rady Gminy (np. możliwość zgłoszenia interpelacji na piśmie ).

9. W przypadku potrzeby skorzystania z przysługujących Panu/Pani praw należy zwrócić się bezpośrednio do Administratora nagrania.

10. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

Podczas transmisji obrad sesji Rady Gminy oraz ich nagrywania nie dokonuje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-11-26 14:46:39
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-11-19 13:04:55
Odsłon: 6618
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.