Data utworzenia Tytuł Użytkownik Akcja
2019-01-17 14:37:16 Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o uzyskaniu dowodu z opinii biegłego Pana Łukasza Czyleko LC Consulting, ul. 4 Marca 8/17, 78-230 Karlino w prowadzonym postępowaniu administracyjnym dla inwestycji polegajacej na budowie bezobsługowej stacji bazowej Marcin Czajczyński Utworzenie
2019-01-17 13:49:49 Ogłoszenie w sprawie możliwości pozyskania dotacji przez spółki wodne z budżetu gminy w 2019 r. Sebastian Kuźmik Utworzenie
2019-01-17 08:48:31 Dane teleadresowe Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2019-01-16 12:31:09 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie zalicznikowej instalacji oświetleniowej w m. Leszczyca, na działkach nr 47, 46, 10 i 2. Marcin Czajczyński Uaktualnienie
2019-01-16 12:25:37 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie zalicznikowej instalacji oświetleniowej w m. Leszczyca, na działkach nr 47, 46, 10 i 2. Marcin Czajczyński Utworzenie
2019-01-16 08:49:45 Obwieszczenie o planowanych terminach polowań zbiorowych Sebastian Kuźmik Utworzenie
2019-01-15 13:41:04 Informacja dla mieszkańców gminy Gizałki korzystających ze zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w związku ze zmianą pracownika na stanowisku inkasenta Sebastian Kuźmik Utworzenie
2019-01-15 11:51:27 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji gminnych i programów rozwojowych w Referacie Inwestycji i Rozwoju Lokalnego Urzędu Gminy Gizałki Sebastian Kuźmik Utworzenie
2019-01-15 11:46:00 Konkurs na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola (zakończony) Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2019-01-15 09:09:33 Regulamin organizacyjny Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2019-01-15 09:07:50 Regulamin organizacyjny Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2019-01-10 15:20:32 Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2019-01-10 15:14:07 Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2019-01-10 15:06:19 Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok Sebastian Kuźmik Utworzenie
2019-01-09 12:41:15 Statut Gminy Gizałki Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2019-01-09 12:40:18 Statut Gminy Gizałki Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2019-01-09 12:27:42 Regulamin organizacyjny Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2019-01-08 09:20:19 Wyniki badań wody z wodociągu gminnego Orlina i Gizałki Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2019-01-08 09:20:19 Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pleszewie o jakości wody z wodociągu publicznego Gizałki Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2019-01-08 09:20:19 Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pleszewie o jakości wody z wodociągu publicznego Orlina Sebastian Kuźmik Uaktualnienie

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.