Data utworzenia Tytuł Użytkownik Akcja
2019-07-15 14:00:54 Zarządzenie nr 21/2019 Wójta Gminy Gizałki z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Gizałkach Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2019-07-15 14:00:42 Zarządzenie nr 21/2019 Wójta Gminy Gizałki z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Gizałkach Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2019-07-15 14:00:27 Zarządzenie nr 21/2019 Wójta Gminy Gizałki z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Gizałkach Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2019-07-15 08:58:02 Zapytanie ofertowe - Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń oraz kursów dla nauczycieli w projekcie: „Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów w gminie Gizałki”, realizowanego przez Gminę Gizałki Łukasz Osman Uaktualnienie
2019-07-15 08:54:46 RODO (klauzule informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych) Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2019-07-15 08:24:44 RODO (klauzule informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych) Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2019-07-15 08:19:28 RODO (klauzule informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych) Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2019-07-15 08:19:14 RODO (klauzule informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych)) Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2019-07-15 08:16:22 RODO (klauzule informacyjne) Sebastian Kuźmik Utworzenie
2019-07-11 14:07:14 Obwieszczenie o ponownym przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy norek na działkach nr 196/1, 196/2, 196/3 w miejscowości Kolonia Obory, gm. Gizałki. Marcin Czajczyński Utworzenie
2019-07-11 11:13:17 Rejestr instytucji kultury Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2019-07-09 15:26:25 Zarządzenie nr 26/2019 Wójta Gminy Gizałki z 12 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2019-07-08 12:50:22 Interpelacja w sprawie rozbudowy kanalizacji deszczowej na ul. Wrzesińskiej w m. Tomice Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2019-07-08 12:48:44 Interpelacja w sprawie rozbudowy kanalizacji deszczowej na ul. Wrzesińskiej w m. Tomice Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2019-07-08 07:57:37 Obwieszczenie Komisji Okręgowej nr 144 z siedzibą w Gizałkach o obsadzeniu mandatów bez przeprowadzania głosowania Sebastian Kuźmik Utworzenie
2019-07-05 13:19:06 Konkurs na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Obrońców Tobruku w Tomicach Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2019-07-04 08:19:01 Składanie deklaracji/informacji podatkowych - podatek rolny, leśny, od nieruchomości Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2019-07-03 13:26:03 Składanie deklaracji/informacji podatkowych - podatek rolny, leśny, od nieruchomości Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2019-07-03 13:06:40 Składanie deklaracji/informacji podatkowych - podatek rolny, leśny, od nieruchomości Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2019-07-03 11:55:06 Składanie deklaracji/informacji podatkowych - podatek rolny, leśny, od nieruchomości Sebastian Kuźmik Uaktualnienie

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.