Data utworzenia Tytuł Użytkownik Akcja
2020-01-22 12:23:50 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020 Łukasz Osman Utworzenie
2020-01-22 11:56:13 Nabór wniosków o zwrot podatku akcyzowego Sebastian Kuźmik Utworzenie
2020-01-22 10:13:59 Zarządzenie nr 4/2020 Wójta Gminy Gizałki z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Gizałki Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2020-01-22 10:13:24 Zarządzenie nr 4/2020 Wójta Gminy Giząłki z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Gizałki Teresa Andrzejak Utworzenie
2020-01-22 10:06:53 Zarządzenie nr 3/2020 Wójta Gminy Gizałki z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie wydzierżawiania gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Gizałki Teresa Andrzejak Utworzenie
2020-01-22 10:02:03 Zarządzenie nr 2/2020 Wójta Gminy Gizałki z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie oddania w użyczenie dwóch pomieszceń na cele prowadzenia biblioteki publicznej. Teresa Andrzejak Utworzenie
2020-01-22 09:56:47 Zarządzenie nr 1/2020 Wójta Gminy Gizałki z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie zmian planu budżetu na rok 2020 Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2020-01-22 09:56:16 Zarządzenie nr 1/2020 Wójta Gminy Gizałki z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie zmian planu budżetu na rok 2020 Teresa Andrzejak Utworzenie
2020-01-22 09:38:51 w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasoby gminy oraz zasad polityki czynszowej Konto serwisowe Utworzenie
2020-01-21 15:32:49 Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2020-01-21 15:29:57 Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2020-01-21 15:28:15 Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2020-01-21 15:15:10 Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest Sebastian Kuźmik Utworzenie
2020-01-21 14:55:47 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie - dwa pomieszczenia o powierzchni użytkowej 126,7 m2 znajdujące się na piętrze budynku zlokalizowanego na działce nr 396/8 położonej w Gizałkach przy ul. Kolejowej Sebastian Kuźmik Utworzenie
2020-01-21 14:30:37 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - działki nr 50 i 55 w Czołnochowie, działka nr 86/3 w Czołnochowie, część działki nr 56/5 w Czołnochowie, część działki nr 315/3 we Wronowie Sebastian Kuźmik Utworzenie
2020-01-21 14:12:04 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin - Tuliszków na odcinku Gizałki - granica gmin Gizałki/Grodziec". Marcin Czajczyński Utworzenie
2020-01-17 13:44:29 Otwarty konkurs ofert Sebastian Kuźmik Utworzenie
2020-01-17 11:29:28 Nabór kandydata na głównego księgowego w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Białobłotach oraz Szkoły Podstawowej im. Obrońców Tobruku w Tomicach Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2020-01-17 09:59:49 Zarządzenie nr 55/2019 Wójta Gminy Gizałki z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmian planu budzetu na rok 2019 Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2020-01-17 09:53:30 Zarządzenie nr 51/2019 Wójta Gminy Gizałki z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie oddania w dzierżawę lokalu użytkowego stanowiącego kotłownię Teresa Andrzejak Uaktualnienie

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.