Data utworzenia Tytuł Użytkownik Akcja
2018-09-20 07:45:09 Kadencja 2014 - 2018 Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2018-09-19 09:13:36 Kadencja 2014 - 2018 Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2018-09-18 08:55:55 Pomoc dla rolników (co najmniej 70 % danej uprawy) Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2018-09-18 08:55:31 Pomoc dla rolników (co najmniej 70 % danej uprawy) Sebastian Kuźmik Utworzenie
2018-09-18 08:55:29 Pomoc dla rolników w związku z suszą (30% i mniej niż 70 % danej uprawy) Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2018-09-18 08:50:27 Pomoc dla rolników (co najmniej 70 % danej uprawy) Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2018-09-18 08:49:33 Pomoc dla rolników w związku z suszą (30% i mniej niż 70 % danej uprawy) Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2018-09-18 08:48:08 Pomoc dla rolników w związku z suszą (30% i mniej niż 70 % danej uprawy) Sebastian Kuźmik Utworzenie
2018-09-17 09:56:03 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr PLE3081, planowanej do zlokalizowani Marcin Czajczyński Utworzenie
2018-09-10 12:02:46 10.09.2018 r. - posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Gizałki Teresa Andrzejak Utworzenie
2018-09-10 09:32:38 Zakład Komunalny Spółka z o.o. Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2018-09-10 08:47:00 Zakład Komunalny Spółka z o.o. Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2018-09-05 07:58:19 Pomoc dla rolników Sebastian Kuźmik Utworzenie
2018-08-31 11:16:39 Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2018-08-31 11:14:53 Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2018-08-30 14:17:00 Zawiadomienie o przystąpieniu do opracowania Gminnego programu opieki nad zabytkami Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2018-08-30 13:08:08 Nabór wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2018-08-30 13:02:24 Nabór wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego Sebastian Kuźmik Utworzenie
2018-08-30 12:59:39 Nabór wniosków na refundację do 75% wydatków poniesionych przez producenta rolnego prowadzącego gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie Sebastian Kuźmik Utworzenie
2018-08-30 12:54:51 Informacja o zgłaszaniu szkód łowieckich Sebastian Kuźmik Uaktualnienie

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.