Data utworzenia Tytuł Użytkownik Akcja
2019-03-18 14:04:43 21.03.2019 r. - posiedzenie Komisji łączonych Rady Gminy Gizałki Teresa Andrzejak Utworzenie
2019-03-15 12:21:19 21.03.2019 r. - posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem Komunalnym Teresa Andrzejak Utworzenie
2019-03-12 09:46:09 Struktura organizacyjna Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2019-03-11 14:46:11 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie zalicznikowej instalacji oświetleniowej, na działkach nr 193/1, 193/3 i 186/4 położonych w miejscowości Czołnochów, gmina Gizałki Marcin Czajczyński Uaktualnienie
2019-03-11 14:45:25 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie zalicznikowej instalacji oświetleniowej, na działkach nr 193/1, 193/3 i 186/4 położonych w miejsc Marcin Czajczyński Utworzenie
2019-03-11 13:15:43 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie prowadzenia przez obszar szczególnego zagrożenia powodzią projektowanej telekomunikacyjnej infrastruktury światłowodowej Sebastian Kuźmik Utworzenie
2019-03-08 13:50:12 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla zadania inwestycyjnego "Rekonfiguracja sieci elektroenergetycznej - prowadzenie prac przez wał przeciwpowodziowy oraz w jego obrębie". Marcin Czajczyński Utworzenie
2019-03-07 15:28:06 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Sebastian Kuźmik Utworzenie
2019-03-07 14:46:42 Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję Wójta Gminy Gizałki znak: RNPP.6733.5.2018 z dnia 27.12.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie słupa linii Marcin Czajczyński Uaktualnienie
2019-03-07 14:44:38 Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję Wójta Gminy Gizałki znak: RNPP.6733.5.2018 z dnia 27.12.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie słupa linii Marcin Czajczyński Utworzenie
2019-03-07 14:15:47 Informacja dotycząca zmiany ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2019-03-07 14:15:32 Informacja dotycząca zmiany ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Sebastian Kuźmik Utworzenie
2019-03-05 14:38:57 Otwarty konkurs ofert Sebastian Kuźmik Utworzenie
2019-03-05 13:39:38 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr PLE3081 Marcin Czajczyński Utworzenie
2019-03-04 10:41:49 IV Sesja Rady Gminy Gizałki VIII kadencji w dniu 27 lutego 2019 r. Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2019-03-04 10:41:29 IV Sesja Rady Gminy Gizałki w dniu 27 lutego 2019 r. Sebastian Kuźmik Utworzenie
2019-03-01 08:18:53 7.03.2019 r. - posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gizałki Teresa Andrzejak Utworzenie
2019-02-27 14:51:49 Obwieszczenie o wystąpieniu do inwestora o złożenie wyjaśnień w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa małej elektrowni wodnej "MEW - Ruda Wieczyńska" w km 20+340 rzeki Prosny, gm. Gizałki, gm. Czermin, p Marcin Czajczyński Utworzenie
2019-02-27 14:51:47 Sołectwa Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2019-02-27 08:11:13 Zawiadomienie o IV Sesji Rady Gminy Gizałki VIII kadencji Sebastian Kuźmik Uaktualnienie

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.