Data utworzenia Tytuł Użytkownik Akcja
2019-09-12 13:44:21 Obwieszczenie Starosty Pleszewskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na Rozbudowie drogi gminnej nr G632071P w miejscowości Wierzchy Łukasz Osman Utworzenie
2019-09-12 12:42:38 Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi gminnej nr 632052P Orlina Mała Łukasz Osman Uaktualnienie
2019-09-12 11:24:36 Protokół nr VIII/2019 z Sesji Rady Gminy Gizałki, która odbyła się 8 sierpnia 2019 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2019-09-12 11:23:20 Kadencja 2018 - 2023 Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2019-09-12 11:19:24 Protokół nr VIII/2019 z Sesji Rady Gminy Gizałki, która odbyła się 8 sierpnia 2019 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki Teresa Andrzejak Utworzenie
2019-09-12 07:46:30 Nabór na wolne stanowisko ds. inwestycji gminnych i programów rozwojowych w Referacie Inwestycji i Rozwoju Lokalnego Urzędu Gminy Gizałki Sebastian Kuźmik Utworzenie
2019-09-11 14:52:28 Zarządzenie nr 33/2019 Wójta Gminy Gizałki z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian planu budżetu na rok 2019 Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2019-09-11 14:35:42 Zarządzenie nr 32/2019 Wójta Gminy Gizałki z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie zmian planu budżetu na rok 2019 Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2019-09-11 14:24:57 Zarządzenie nr 32/2019 Wójta Gminy Gizałki z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie zmian planu budżetu na rok 2019 Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2019-09-11 13:57:52 Usługi elektroniczne Sebastian Kuźmik Utworzenie
2019-09-11 13:30:44 Zarządzenie nr 23/2019 Wójta Gminy Gizałki z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmian planu budżetu na rok 2019 Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2019-09-10 14:25:26 Sprawozdanie z badań wody pobranej w dniu 12.08.2019 z wodociągów Gizałki i Orlina Sebastian Kuźmik Utworzenie
2019-09-10 14:21:21 Sprawozdanie z badań wody pobranej w dniu 12.08.2019 z SUW Orlina Sebastian Kuźmik Utworzenie
2019-09-06 10:45:07 Obwieszczenie Wójta Gminy Gizałki z dnia 3 września 2019 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika Sebastian Kuźmik Utworzenie
2019-09-03 15:31:12 Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zar Sebastian Kuźmik Utworzenie
2019-09-03 13:20:23 Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla uczniów Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2019-08-27 12:24:15 Zakład Komunalny - Zapytanie ofertowe dostawa oleju opałowego Łukasz Osman Uaktualnienie
2019-08-27 11:18:07 Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi gminnej nr 632052P Orlina Mała Łukasz Osman Uaktualnienie
2019-08-27 11:17:08 Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi gminnej nr 632052P Orlina Mała Łukasz Osman Utworzenie
2019-08-26 16:41:01 Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 26 sierpnia 2019 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach. Magdalena Klamecka Utworzenie

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.