Data utworzenia Tytuł Użytkownik Akcja
2018-07-16 11:55:07 Gminne Centrum Kultury w Gizałkach Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2018-07-12 11:55:04 Zakład Komunalny Spółka z o.o. Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2018-07-12 11:54:46 Zakład Komunalny Spółka z o.o. Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2018-07-11 10:48:45 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gizałkach Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2018-07-11 10:48:05 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gizałkach Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2018-06-29 08:13:40 Ogłoszenie konkursu na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2018-06-29 08:12:49 Ogłoszenie konkursu na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola Sebastian Kuźmik Utworzenie
2018-06-29 07:59:52 Konkurs na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola Sebastian Kuźmik Utworzenie
2018-06-28 09:50:04 Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z 4.09.2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Przebud Sebastian Kuźmik Utworzenie
2018-06-25 10:32:48 Stwierdzenie przydatności wody do spożycia z wodociągów Gizałki i Orlina z dnia 19.06.2018 r. Sebastian Kuźmik Utworzenie
2018-06-22 09:09:55 Zgłaszanie szkód w uprawach rolnych lub ogrodniczych, spowodowanych przez suszę Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2018-06-20 08:48:23 Kadencja 2014 - 2018 Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2018-06-20 08:46:00 Kadencja 2014 - 2018 Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2018-06-18 12:15:16 Zawiadomienie o zmianie godziny rozpoczęcia posiedzenia Komisji łączonych Rady Gminy Gizałki Teresa Andrzejak Utworzenie
2018-06-14 11:55:44 Zgłaszanie szkód w uprawach rolnych lub ogrodniczych, spowodowanych przez suszę Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2018-06-14 11:54:40 Zgłaszanie szkód w uprawach rolnych lub ogrodniczych, spowodowanych przez suszę Sebastian Kuźmik Utworzenie
2018-06-14 11:45:02 Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Gizałki Sebastian Kuźmik Utworzenie
2018-06-13 14:36:17 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2018-06-13 14:33:01 Informacja o wykonaniu budżetu gminy Gizałki za I kwartał 2018 r. Sebastian Kuźmik Utworzenie
2018-06-13 09:29:27 Zawiadomienie o XXXVII Sesji Rady Gminy Gizałki VII kadencji (absolutorium) Sebastian Kuźmik Utworzenie

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.