Historia zmian : Ogłoszenie spisu inwentaryzacyjnego wraz z kartą inwentaryzacyjną nieruchomości położonych w Kolonii Obory

Data utworzenia:  2008-06-05 12:00:00   Użytkownik:  Sebastian Kuźmik

Urząd Gminy w Gizałkach informuje, że w dniach od 9 czerwca do 8 lipca 2008 r. będzie wyłożony do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny wraz z kartą inwentaryzacyjną nieruchomości położonych w Kolonii Obory oznaczonych jako działki nr 8, 24, 29, 50, 51, 52, 62, 80, 146, 447 o powierzchni ogólnej 6,08 ha, stanowiących własność Skarbu Państwa.

W/w działki stanowią drogi gminne, które podlegają komunalizacji na własność gminy z mocy prawa.

Wójt Gminy Gizałki zamierza wystąpić z wnioskiem do Wojewody Wielkopolskiego o stwierdzenie nabycia w/w nieruchomości przez Gminę Gizałki.

Szczegółowych informacji udziela oraz uwagi i zastrzeżenia przyjmuje Krystyna Matysiak - Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy (pokój nr 7).Powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.