Historia zmian : Zawiadomienie o XXX Sesji Rady Gminy Gizałki VII kadencji

Data utworzenia:  2017-09-12 15:40:02   Użytkownik:  Teresa Andrzejak

Informuję, że XXX Sesja Rady Gminy Gizałki VII kadencji odbędzie się 18 września 2017 r.        o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

                         PORZĄDEK OBRAD XXX SESJI RADY GMINY GIZAŁKI
1. Otwarcie.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:


               1) zmian planu budżetu na rok 2017;

2) zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2017 – 2026;

3) przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn.: "Urzędy na miarę XXI wieku" przewidzianym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne;

4) nadania imienia Ojca Świętego Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Gizałkach;

5) stwierdzenia przekształcenia zespołów publicznych szkół w ośmioletnie szkoły podstawowe;

6) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela – doradcy zawodowego;

7) sposobu określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Piotr LisPowrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.