Historia zmian : Pomoc dla rolników (co najmniej 70 % danej uprawy)

Data utworzenia:  2018-09-18 08:55:31   Użytkownik:  Sebastian Kuźmik

Urząd Gminy Gizałki informuje, że rolnicy, którzy w 2018 r. ponieśli szkody w uprawach rolnych w wyniku suszy, które wynoszą co najmniej 70 % danej uprawy, mogą otrzymać pomoc finansową. Wnioski o udzielenie tej pomocy można składać w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pleszewie od 14.09.2018 r. do 28.09.2018 r. Do wniosku należy dołączyć kserokopię protokołu z oszacowania szkód.

Stawka pomocy będzie wynosiła 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw, na której powstały szkody, które objęły co najmniej 70% danej uprawy, jeżeli co najmniej 50% upraw rolnych było ubezpieczonych, z wyłączeniem łąk i pastwisk. Przy braku tego ubezpieczenia stawka pomocy będzie wynosiła 500 zł na 1 ha.

Formularze wniosków będą dostępne na stronie internetowej ARiMR (www.arimr.gov.pl) lub w Biurze Powiatowym Agencji albo w Urzędzie Gminy w Gizałkach (pokój nr 8).

Termin składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dla rolników, u których szkody w uprawach z powodu suszy wynoszą co najmniej 30% i mniej niż 70% oraz stawka tej pomocy, zostaną ogłoszone przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w terminie późniejszym.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Powiatowym ARiMR w Pleszewie (tel. 62 7420 101) lub w Urzędzie Gminy Gizałki (pokój nr 8, tel. 62 7411 517 wewn. 108).

WniosekPowrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.