Data utworzenia Tytuł Użytkownik Akcja
2018-12-06 09:15:16 Terminy posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Gizałki Teresa Andrzejak Utworzenie
2018-12-06 09:12:21 24 grudnia 2018 r. urząd będzie nieczynny Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2018-12-06 09:12:08 24 grudnia 2018r. urząd będzie nieczynny Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2018-12-05 15:45:09 1 czerwca 2018 r. urząd będzie nieczynny Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2018-11-30 13:48:58 Kadencja 2018 - 2023 Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2018-11-30 13:48:43 Kadencja 2018 - 2023 Sebastian Kuźmik Utworzenie
2018-11-30 12:55:35 Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin - Tuliszków na odcinku Gizałki - granica gmin Gizałki/Grodziec". Marcin Czajczyński Utworzenie
2018-11-30 12:52:31 Obwieszczenie o wydanym postanowieniu dotyczącym podjęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin - Tuliszków na odcinku Gizałki - granica gmin Gizałki/G Marcin Czajczyński Utworzenie
2018-11-30 10:50:53 Kadencja 2014 - 2018 Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2018-11-28 15:49:53 Zawiadomienie o II Sesji Rady Gminy Gizałki VIII kadencji Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2018-11-28 13:21:31 Projekt wieloletniej prognozy finansowej gminy Gizałki na lata 2019 - 2030 Sebastian Kuźmik Utworzenie
2018-11-28 13:19:13 Projekt budżetu na 2019 r. Sebastian Kuźmik Utworzenie
2018-11-28 10:58:49 Zawiadomienie o II Sesji Rady Gminy Gizałki VIII kadencji Sebastian Kuźmik Utworzenie
2018-11-26 14:46:39 Transmisje z obrad Rady Gminy Gizałki Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2018-11-21 15:11:04 Kadencja 2018 - 2023 Sebastian Kuźmik Utworzenie
2018-11-21 13:45:24 Transmisje z obrad Rady Gminy Gizałki Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2018-11-20 15:13:07 Transmisje z obrad Rady Gminy Gizałki Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2018-11-20 14:52:29 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie słupa linii napowietrznej średniego napięcia, linii kablowej średniego napięcia, małogabarytowej sta Marcin Czajczyński Utworzenie
2018-11-20 11:05:20 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole o wydaniu w dniu 07.11.2018 r. decyzji pozwolenia wodnoprawnego dotyczącego zadania "Budowa drogi gminnej nr 632049P Orlina Duża - Białobłoty" Sebastian Kuźmik Utworzenie
2018-11-19 13:18:28 Transmisje z obrad Rady Gminy Gizałki Sebastian Kuźmik Uaktualnienie

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.