Data utworzenia Tytuł Użytkownik Akcja
2020-06-09 12:28:30 Szkoła Podstawowa im. Ojca Św. Jana Pawła II w Gizałkach Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2020-06-09 08:58:52 Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Sebastian Kuźmik Utworzenie
2020-06-09 08:55:19 Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 8 czerwca 2020 r. o sposobie zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Sebastian Kuźmik Utworzenie
2020-06-08 15:55:14 Wykaz sołectw, w których można na tablicy ogłoszeń umieszczać urzędowe obwieszczenia wyborcze i plakaty wszystkich komitetów wyborczych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2020-06-08 10:55:02 Terminy posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Gizałki Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2020-06-08 10:53:10 Terminy posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Gizałki Teresa Andrzejak Utworzenie
2020-06-05 12:01:36 Biblioteka Publiczna w Gizałkach Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2020-06-04 15:18:58 Wykaz sołectw, w których można na tablicy ogłoszeń umieszczać urzędowe obwieszczenia wyborcze i plakaty wszystkich komitetów wyborczych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 28 czerwca 2020 r. Sebastian Kuźmik Utworzenie
2020-06-04 15:11:30 Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Sebastian Kuźmik Utworzenie
2020-06-04 13:44:26 Zarządzenie nr 25/2020 Wójta Gminy Gizałki z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia z tego tytułu udziałów w Zakładzie Komunalnym Spółka z o.o. w Gizałkach Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2020-06-04 13:43:37 Zarządzenie nr 24/2020 Wójta Gminy Gizałki z dnia 26 maja 2020 r w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia z tego tytułu udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2020-06-04 09:24:09 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polski Sebastian Kuźmik Utworzenie
2020-06-04 08:51:27 Zarządzenie nr 25/2020 Wójta Gminy Gizałki z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia z tego tytułu udziałów w Zakładzie Komunalnym Spółka z o.o. w Gizałkach Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2020-06-04 08:51:12 Zarządzenie nr 24/2020 Wójta Gminy Gizałki z dnia 26 maja 2020 r w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia z tego tytułu udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2020-06-04 08:41:28 Zarządzenie nr 29/2020 Wójta Gminy Gizałki z dnia 01 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gizałki Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2020-06-04 08:38:11 Zarządzenie nr 28/2020 Wójta Gminy Gizałki z dnia 01 czerwca 2020 r. w sprawie oddania w najem części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gizałki Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2020-06-04 08:37:43 Zarządzenie nr 29/2020 Wójta Gminy Gizałki z dnia 01 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gizałki dnia 28 maja 2020 r.w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowi Teresa Andrzejak Utworzenie
2020-06-04 08:35:17 Zarządzenie nr 28/2020 Wójta Gminy Gizałki z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie oddania w najem części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gizałki Teresa Andrzejak Utworzenie
2020-06-04 08:33:19 Zarządzenie nr 26/2020 Wójta Gminy Gizałki z dnia 26 maja 2020 w sprawie powołania komisji do przekazania majątku i dokumentacji Gminnego Centrum Kultury w Gizałkach Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2020-06-04 08:33:05 Zarządzenie nr 27/2020 Wójta Gminy Gizałki z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmian planu budżetu na rok 2020 Teresa Andrzejak Utworzenie

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.