Data utworzenia Tytuł Użytkownik Akcja
2017-11-16 08:56:10 Gminne Centrum Kultury w Gizałkach Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2017-11-15 14:45:39 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gizałkach Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2017-11-15 14:45:25 Zakład Komunalny Spółka z o.o. Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2017-11-15 14:44:45 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gizałkach Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2017-11-15 13:43:30 Zakład Komunalny Spółka z o.o. Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2017-11-15 13:43:07 Zakład Komunalny Spółka z o.o. Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2017-11-10 13:48:40 15.11.2017 r. - posiedzenie Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Gizałki Teresa Andrzejak Utworzenie
2017-11-06 09:04:48 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2015 r. Sebastian Kuźmik Utworzenie
2017-11-04 08:17:14 Kadencja 2014 - 2018 Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2017-11-03 09:19:39 Zawiadomienie o XXXI Sesji Rady Gminy Gizałki VII kadencji Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2017-11-03 09:13:14 Zmiana godziny rozpoczęcia XXXI Sesji Rady Gminy Gizałki Sebastian Kuźmik Utworzenie
2017-11-02 15:51:56 6.11.2017 r. - posiedzenie Komisji łączonych Rady Gminy Gizałki Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2017-11-02 15:50:29 6.11.2017 r. - posiedzenie Komisji łączonych Rady Gminy Gizałki Teresa Andrzejak Utworzenie
2017-10-31 12:54:57 Zawiadomienie o XXXI Sesji Rady Gminy Gizałki VII kadencji Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2017-10-31 12:53:57 Zawiadomienie o XXXI Sesji Rady Gminy Gizałki VII kadencji Teresa Andrzejak Utworzenie
2017-10-31 11:59:05 Wyniki konsultacji społecznych "Programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018" Sebastian Kuźmik Utworzenie
2017-10-23 10:49:13 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych w obrębach geodezyjnych Białobłoty, Gizałki Las i Tomice. Marcin Czajczyński Utworzenie
2017-10-23 10:44:00 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych w obrębach geodezyjnych Tomice i Czołnochów. Marcin Czajczyński Utworzenie
2017-10-20 12:35:33 3.11.2017 r. - posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Gizałki Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2017-10-20 12:34:59 3.11.2017 r. - posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Teresa Andrzejak Utworzenie

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.