Data utworzenia Tytuł Użytkownik Akcja
2018-11-19 13:16:47 Transmisje z obrad Rady Gminy Gizałki Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2018-11-19 13:05:46 Transmisje z obrad Rady Gminy Gizałki Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2018-11-19 13:04:55 Transmisje z obrad Rady Gminy Gizałki Sebastian Kuźmik Utworzenie
2018-11-15 12:22:36 Informacja o I Sesji Rady Gminy Gizałki VIII kadencji Sebastian Kuźmik Utworzenie
2018-11-07 15:18:05 Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY nr PLE3081 na działce nr 410 położonej w miejscowości B Marcin Czajczyński Utworzenie
2018-11-06 11:40:27 Kadencja 2014 - 2018 Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2018-11-05 13:44:24 Wyniki konsultacji społecznych "Rocznego programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019" Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2018-11-05 13:41:28 Wyniki konsultacji społecznych "Rocznego programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 Sebastian Kuźmik Utworzenie
2018-11-02 15:26:45 7.11.2018 r. - posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Gizałki Teresa Andrzejak Utworzenie
2018-11-02 15:24:12 9.11.2018 r. - posiedzenie Komisji łączonych Rady Gminy Gizałki Teresa Andrzejak Utworzenie
2018-11-02 11:37:42 Zawiadomienie o XLI Sesji Rady Gminy Gizałki VII kadencji Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2018-11-02 11:36:55 XLI Sesja Rady Gminy Gizałki VII kadencji Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2018-11-02 11:36:16 XLI Sesja Rady Gminy Gizałki VII kadencji Sebastian Kuźmik Utworzenie
2018-10-31 14:16:18 Informacja dotycząca rozpoczęcia przetargów ograniczonych ofert pisemnych na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w obrębach LUDWINÓW i DOBIESZCZYZNA gm. Żerków pow. Jarocin Sebastian Kuźmik Utworzenie
2018-10-30 09:27:07 Dane teleadresowe Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2018-10-25 14:59:19 Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 rok" Sebastian Kuźmik Utworzenie
2018-10-15 14:07:10 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego (z pominięciem otwartego konkursu ofert) Sebastian Kuźmik Utworzenie
2018-10-10 14:10:34 Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr PLE3081, planowanej do zloka Marcin Czajczyński Utworzenie
2018-10-08 10:51:54 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku Sebastian Kuźmik Utworzenie
2018-09-28 17:04:18 Ogłoszenie o możliwości uzyskania dotacji celowej na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego Sebastian Kuźmik Utworzenie

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.