Data utworzenia Tytuł Użytkownik Akcja
2019-04-02 14:52:19 Podział nieruchomości Krystyna Matysiak Uaktualnienie
2019-04-02 14:48:16 Uzyskanie zgody na budowę w granicy z działkami gminnymi oraz zgody na przeprowadzenie infrastruktury technicznej przez działki gminne Krystyna Matysiak Uaktualnienie
2019-04-02 14:44:23 Przedłużenie umowy dzierżawy gruntu na okres do trzech lat Krystyna Matysiak Uaktualnienie
2019-04-01 12:16:44 Zarządzenie nr 15/2019 Wójta Gminy Gizałki z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2019-04-01 12:06:07 Zarządzenie nr 14/2019 Wójta Gminy Gizałki z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na 2019 rok Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2019-04-01 12:02:53 Zarządzenie nr 13/2019 Wójta Gminy Gizałki z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2019-04-01 12:02:03 Zarządzenie nr 13/2019 Wójta Gminy Gizałki z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na Teresa Andrzejak Utworzenie
2019-04-01 11:58:29 Zarządzenie nr 12/2019 Wójta Gminy Giząłki z dnia 22 marca 2019 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia z tego tytułu udziałów w Zakładzie Komunalnym Teresa Andrzejak Utworzenie
2019-04-01 11:56:53 Zarządzenie nr 11/2019 Wójta Gminy Gizałki z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmian planu budżetu na rok 2019 Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2019-04-01 11:56:16 Zarządzenie nr 11/2019 Wójta Gminy Gizałki z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmian planu budżetu na rok 2019 Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2019-04-01 11:55:35 na rok 2019 Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2019-04-01 11:54:21 Zarządzenie nr 11/2019 Wójta Gminy Gizałki z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmian planu budżetu Teresa Andrzejak Utworzenie
2019-04-01 10:47:20 Rozeznanie cenowe - Rewitalizacja Placu 3 Maja w miejscowości Gizałki III etap – zagospodarowanie strefy rekreacyjnej Łukasz Osman Uaktualnienie
2019-04-01 10:46:57 Rozeznanie cenowe - Rewitalizacja Placu 3 Maja w miejscowości Gizałki III etap – zagospodarowanie strefy rekreacyjnej Łukasz Osman Uaktualnienie
2019-03-29 09:25:26 Informacja o wynikach otwartych konkursów ofert Sebastian Kuźmik Utworzenie
2019-03-29 08:51:21 Zarządzenie nr 5/2019 Wójta Gminy Gizałki z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian planu budżetu Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2019-03-29 08:32:06 Zarządzenie nr 3/2019 Wójta Gminy Gizałki z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez jednostki organizacyjne Gminy Gizałki Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2019-03-26 15:33:50 Rozgraniczenie nieruchomości Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2019-03-26 14:59:21 Rozgraniczenie nieruchomości Krystyna Matysiak Uaktualnienie
2019-03-26 13:00:04 Sprawozdania z badań wody pobranej z wodociągów Orlina i Gizałki Sebastian Kuźmik Utworzenie

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.