Data utworzenia Tytuł Użytkownik Akcja
2017-10-23 10:44:00 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych w obrębach geodezyjnych Tomice i Czołnochów. Marcin Czajczyński Utworzenie
2017-10-20 12:35:33 3.11.2017 r. - posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Gizałki Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2017-10-20 12:34:59 3.11.2017 r. - posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Teresa Andrzejak Utworzenie
2017-10-20 12:30:05 24.10.2017 r. - posiedzenie Komisji łączonych Rady Gminy Gizałki Teresa Andrzejak Utworzenie
2017-10-18 13:45:08 Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” Sebastian Kuźmik Utworzenie
2017-10-18 08:43:34 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2017-10-11 14:35:17 19.10.2017 r. - posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gizałki Teresa Andrzejak Utworzenie
2017-10-10 15:23:07 Sprawozdania z badań wody pobranej w dniu 27.09.2017 r. z SUW Gizałki i SUW Orlina Mała Sebastian Kuźmik Utworzenie
2017-10-04 08:48:57 Informacja PINB w Pleszewie dotycząca obowiązku przeprowadzenia okresowych - rocznych kontroli obiektów budowlanych oraz informacja PINB w Pleszewie w związku z sezonem zimowym 2017/2018. Marcin Czajczyński Utworzenie
2017-10-02 14:11:48 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 442 Września-Kalisz na odcinku Tomice-Gizałki." Marcin Czajczyński Utworzenie
2017-10-02 14:05:40 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Budowa drogi gminnej nr 632027P". Marcin Czajczyński Utworzenie
2017-10-02 10:24:56 Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o zmianie sposobu informowania stron postępowania o czynnościach podejmowanych w sprawach, w których liczba stron przekracza 20 Sebastian Kuźmik Utworzenie
2017-09-28 12:20:12 Szkoła Podstawowa im. Ojca Św. Jana Pawła II w Gizałkach Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2017-09-28 12:14:34 Szkoła Podstawowa im. Ojca Św. Jana Pawła II w Gizałkach Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2017-09-28 12:00:53 Szkoła Podstawowa im. Ojca Św. Jana Pawła II w Gizałkach Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2017-09-28 11:59:19 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Białobłotach Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2017-09-25 14:30:08 26.09.2017 r. - posiedzenie Komisji łączonych Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2017-09-25 12:28:34 26.09.2017 r. - posiedzenie Komisji łączonych Teresa Andrzejak Utworzenie
2017-09-15 13:13:55 Kadencja 2014 - 2018 Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2017-09-15 12:57:03 Przetarg na sprzedaż samochodu ciężarowego Citroen C15 Sebastian Kuźmik Uaktualnienie

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.