Data utworzenia Tytuł Użytkownik Akcja
2017-06-06 13:00:52 Zawiadomienie o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pleszewie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu Sebastian Kuźmik Utworzenie
2017-06-02 14:06:38 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Budowa kablowej linii energetycznej SN-15kV zakończonej rozgałęźnikiem kablowym". Marcin Czajczyński Utworzenie
2017-06-01 13:39:46 Kurenda w sprawie zgłaszania szkód w uprawach rolnych Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2017-06-01 11:53:23 5.06.2017 r. posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Socjalnej Teresa Andrzejak Utworzenie
2017-06-01 11:41:42 7.06.2017 r. - posiedzenie Komisji łączonych Teresa Andrzejak Utworzenie
2017-06-01 09:06:20 Sprawozdania z badań wody pobranej w dniu 17.05.2017 r. z SUW Gizałki i SUW Orlina Mała Sebastian Kuźmik Utworzenie
2017-05-31 14:31:02 Zawiadomienie o XXVII Sesji Rady Gminy Gizałki VII kadencji Teresa Andrzejak Utworzenie
2017-05-31 08:32:33 Pomoc publiczna w 2016 r. Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2017-05-31 08:30:20 Pomoc publiczna w 2016 r. Sebastian Kuźmik Utworzenie
2017-05-31 07:41:34 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2016 r. Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2017-05-26 12:30:33 31.05.2017 r. - posiedzenie Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Gizałki Teresa Andrzejak Utworzenie
2017-05-26 10:41:37 Zawiadomienie o zwłoce w wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 632030P Szymanowice - Tomice" Sebastian Kuźmik Utworzenie
2017-05-25 14:28:40 30.05.2017 r. - posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Gizałki Teresa Andrzejak Utworzenie
2017-05-22 14:52:13 Sołectwa Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2017-05-22 08:44:34 Sołectwa Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2017-05-22 08:43:57 Sołectwa Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2017-05-22 07:45:31 Informacja PPIS w Pleszewie o stwierdzeniu przydatności wady do spożycia pobranej z SUW Gizałki i SUW Orlina Sebastian Kuźmik Utworzenie
2017-05-18 14:37:32 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2016 r. Sebastian Kuźmik Utworzenie
2017-05-18 14:34:44 Kurenda w sprawie zgłaszania szkód w uprawach rolnych Sebastian Kuźmik Utworzenie
2017-05-18 14:28:24 Kurenda w sprawie zgłaszania zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków Sebastian Kuźmik Uaktualnienie

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.