Data utworzenia Tytuł Użytkownik Akcja
2017-09-15 12:55:54 Przetarg na sprzedaż samochodu ciężarowego Citroen C15 Sebastian Kuźmik Utworzenie
2017-09-14 08:52:02 Kadencja 2014 - 2018 Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2017-09-13 08:20:17 15.09.2017 r. - posiedzenie Komisji łączonych Teresa Andrzejak Utworzenie
2017-09-12 15:43:56 Zawiadomienie o XXX Sesji Rady Gminy Gizałki VII kadencji Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2017-09-12 15:40:02 Zawiadomienie o XXX Sesji Rady Gminy Gizałki VII kadencji Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2017-09-12 15:05:58 Informacja Starosty Pleszewskiego o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz trybie postępowania związanego z tą modernizacją Sebastian Kuźmik Utworzenie
2017-09-12 14:38:26 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 632030P Szymanowice - Tomice" Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2017-09-12 14:21:14 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 632030P Szymanowice - Tomice" Sebastian Kuźmik Utworzenie
2017-09-08 13:22:20 Stypendia szkolne dla uczniów Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2017-09-08 13:15:30 Stypendia szkolne dla uczniów Sebastian Kuźmik Utworzenie
2017-09-07 15:14:39 Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Marcin Czajczyński Utworzenie
2017-09-07 11:45:48 13.09.2017 r. - posiedzenie Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Gizałki Teresa Andrzejak Utworzenie
2017-08-25 14:12:18 2016.10.17 - posiedzenie komisji łączonych Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2017-08-25 14:11:28 2016.10.17 - posiedzenie komisji łączonych Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2017-08-25 10:44:10 Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o zwłoce w wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 632030P Szymanowice - Tomice". Marcin Czajczyński Utworzenie
2017-08-24 15:41:52 25.08.2017 r. - posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Gizałki Teresa Andrzejak Utworzenie
2017-08-22 14:08:09 Zgłaszanie szkód w uprawach i obiektach do produkcji rolnej. Marcin Czajczyński Utworzenie
2017-08-21 15:12:23 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Nadbudowa i przebudowa budynku przy ul. Kolejowej w Gizałkach. Marcin Czajczyński Uaktualnienie
2017-08-21 15:05:51 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn.: Nadbudowa i przebudowa budynku przy ul. Kolejowej w Gizałkach. Marcin Czajczyński Utworzenie
2017-08-21 14:45:56 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gizałki, ze zmianą obejmującą część terenów położonych w obrębach geodezyjnych Białobłoty, Gizałki Las, Dziewiń Duży, Czołnochów Marcin Czajczyński Utworzenie

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.