Data utworzenia Tytuł Użytkownik Akcja
2017-05-18 14:20:28 Kurenda w sprawie zgłaszania zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków Sebastian Kuźmik Utworzenie
2017-05-17 14:11:33 Regulamin organizacyjny Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2017-05-16 15:06:49 Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu budynków do odchowu brojlerów kurzych na 1280 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na dzialkach nr 158/1, 161/2, 161/3, 161/4, 168/1, Marcin Czajczyński Utworzenie
2017-05-11 12:20:07 Informacja Wójta Gminy Gizałki o zamiarze realizacji inwestycji drogowej - budowa drogi gminnej nr 632049P Orlina Duża-Białobłoty Sebastian Kuźmik Utworzenie
2017-05-11 12:13:52 Budżet gminy na 2017 r. Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2017-05-11 10:47:43 Informacja o wykonaniu budżetu gminy Gizałki za I kwartał 2017 r. Sebastian Kuźmik Utworzenie
2017-05-11 10:30:53 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2016 rok Sebastian Kuźmik Utworzenie
2017-05-11 10:24:27 Mienie komunalne w 2016 r. Sebastian Kuźmik Utworzenie
2017-05-11 10:08:58 Informacja o wykonaniu budżetu gminy Gizałki za III kwartał 2016 r. Sebastian Kuźmik Utworzenie
2017-05-11 10:03:46 Budżet gminy na 2017 r. Sebastian Kuźmik Utworzenie
2017-05-09 14:32:28 Szkoła Podstawowa im. Obrońców Tobruku w Tomicach Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2017-05-09 14:31:54 Szkoła Podstawowa im. Obrońców Tobruku w Tomicach Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2017-05-09 14:31:22 Szkoła Podstawowa im. Obrońców Tobruku w Tomicach Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2017-05-08 15:12:30 16.04.2017 - posiedzenie Komisji Rewizyjnej Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2017-05-08 15:09:37 16.04.2017 - posiedzenie Komisji Rewizyjnej Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2017-05-08 15:08:52 16.04.2017 - posiedzenie Komisji Rewizyjnej Teresa Andrzejak Utworzenie
2017-04-27 14:23:53 Zawiadomienie o zwłoce w wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 632030P Szymanowice - Tomice" Sebastian Kuźmik Utworzenie
2017-04-27 14:16:07 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Gizałki w roku 2016 Sebastian Kuźmik Utworzenie
2017-04-27 14:14:18 Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu - zgodnie z art 3 ust. 2 pkt 9 ustawy w 2016 roku Sebastian Kuźmik Utworzenie
2017-04-26 15:30:17 Informacja o dniu wolnym Sebastian Kuźmik Utworzenie

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.