Data utworzenia Tytuł Użytkownik Akcja
2017-08-08 10:55:18 Kadencja 2014 - 2018 Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2017-08-07 12:47:47 14 sierpnia 2017 r. Urząd Gminy Gizałki będzie nieczynny Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2017-08-07 12:44:34 14 sierpnia 2017 r. Urząd Gminy Gizałki będzie nieczynny Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2017-08-07 12:44:01 14 sierpnia 2017 r. urząd gminy będzie nieczynny Sebastian Kuźmik Utworzenie
2017-08-07 12:37:10 Zakład Komunalny Spółka z o.o. Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2017-08-03 14:39:11 8.08.2017 r. - posiedzenie Komisji łączonych Teresa Andrzejak Utworzenie
2017-08-03 14:01:20 Zawiadomienie o XXIX Sesji Rady Gminy Gizałki VII kadencji Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2017-08-03 13:59:15 Zawiadomienie o XXIX Sesji Rady Gminy Gizałki VII kadencji Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2017-08-03 13:57:01 Zawiadomienie o XXIX Sesji Rady Gminy Gizałki VII kadencji Teresa Andrzejak Utworzenie
2017-07-28 12:57:23 Obwieszczenie o możliwości lokalizowania budynków mieszkalnych albo budynków o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa w sąsiedztwie elektrowni wiatrowych. Marcin Czajczyński Utworzenie
2017-07-25 11:40:12 Zawiadomienie o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gmi Sebastian Kuźmik Utworzenie
2017-07-21 10:27:31 Sołectwa Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2017-07-20 10:55:38 Uchwała nr 7 Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Gizałkach z dnia 29.06.2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzenia Członka Zarządu - Prezesa Zarządu Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2017-07-20 10:54:39 Uchwała nr 7 Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Gizałkach z dnia 29.06.2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzenia Członka Zarządu - Prezesa Zarządu Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2017-07-20 10:53:26 Uchwała nr 8 Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Gizałkach w dniu 29.06.2017 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki Sebastian Kuźmik Utworzenie
2017-07-20 10:50:20 Uchwała nr 7 Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Gizałkach z dnia 29.06.2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzenia Członka Zarządu - Prezesa Zarządu Sebastian Kuźmik Utworzenie
2017-07-18 14:53:01 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Nadbudowa i przebudowa budynku przy ul. Kolejowej 3 w Gizałkach". Marcin Czajczyński Uaktualnienie
2017-07-18 14:52:32 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Nadbudowa i przebudowa budynku przy ul. Kolejowej 3 w Gizallkach". Marcin Czajczyński Utworzenie
2017-07-18 09:23:20 Informacja o przyznanych stypendiach jednorazowych dla uczniów szkół podstawowych (kl. IV - V) oraz gimnazjów z terenu gminy Gizałki za największe osiągnięcia sportowe, przedmiotowe i inne w roku szkolnym 2016/2017. Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2017-07-12 08:02:57 Informacja o przyznanych stypendiach jednorazowych dla uczniów szkół podstawowych (kl. IV - V) oraz gimnazjów z terenu gminy Gizałki za największe osiągnięcia sportowe, przedmiotowe i inne w roku szkolnym 2016/2017. Teresa Andrzejak Utworzenie

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.