Data utworzenia Tytuł Użytkownik Akcja
2018-03-12 12:28:54 Zakład Komunalny - przetarg na sprzedaż elektronicznej wagi samochodowej Łukasz Osman Utworzenie
2018-03-12 12:07:15 Szkoła Podstawowa im. Obrońców Tobruku w Tomicach Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2018-03-08 10:50:27 Harmonogram zebrań wiejskich 2018 Sebastian Kuźmik Utworzenie
2018-03-06 13:27:55 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2018 rok Sebastian Kuźmik Utworzenie
2018-03-05 11:04:07 06.03.2018 r. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Gizałki Teresa Andrzejak Utworzenie
2018-02-27 15:15:43 Informacja dotycząca składania wniosków o dopłaty oraz obowiązków dla rolników hodujących świnie Sebastian Kuźmik Utworzenie
2018-02-23 14:30:12 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia odmawiającego podjęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa małej elektrowni wodnej "MEW - Ruda Wieczyńska" w km 20+340 rzeki Prosny, gm. Gizałki, gm. Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2018-02-20 12:55:13 Regulamin organizacyjny Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2018-02-19 15:51:25 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia odmawiającego podjęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa małej elektrowni wodnej "MEW - Ruda Wieczyńska" w km 20+340 rzeki Prosny, gm. Gizałki, gm. Marcin Czajczyński Utworzenie
2018-02-16 08:04:06 Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2018-02-16 07:48:33 Kadencja 2014 - 2018 Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2018-02-16 07:47:58 Kadencja 2014 - 2018 Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2018-02-15 15:10:40 Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest Sebastian Kuźmik Utworzenie
2018-02-15 11:25:33 Stwierdzenie przydatności wody do spożycia z wodociągów Gizałki i Orlina Sebastian Kuźmik Utworzenie
2018-02-13 10:34:41 Zawiadomienie o XXXIV Sesji Rady Gminy Gizałki VII kadencji Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2018-02-13 10:34:24 Zawiadomienie o XXXIV Sesji Rady Gminy Gizałki VII kadencji Sebastian Kuźmik Utworzenie
2018-02-13 09:28:55 15.02.2018 r. - posiedzenie komisji łączonych Rady Gminy Gizałki Teresa Andrzejak Utworzenie
2018-02-12 13:43:58 Zakład Komunalny Spółka z o.o. Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2018-02-08 14:47:31 Ogłoszenie w sprawie możliwości pozyskania dotacji przez spółki wodne z budżetu gminy w 2018 r. Sebastian Kuźmik Utworzenie
2018-02-07 10:46:52 12.02.2018 r. - posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Socjalnej Teresa Andrzejak Utworzenie

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.