Data utworzenia Tytuł Użytkownik Akcja
2019-03-11 13:15:43 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie prowadzenia przez obszar szczególnego zagrożenia powodzią projektowanej telekomunikacyjnej infrastruktury światłowodowej Sebastian Kuźmik Utworzenie
2019-03-11 13:04:27 Przetarg nieograniczony - Nadbudowa z przebudową budynku przy ul. Kolejowej 3 w Gizałkach Łukasz Osman Uaktualnienie
2019-03-08 13:50:12 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla zadania inwestycyjnego "Rekonfiguracja sieci elektroenergetycznej - prowadzenie prac przez wał przeciwpowodziowy oraz w jego obrębie". Marcin Czajczyński Utworzenie
2019-03-08 10:57:31 Zapytanie ofertowe OSP Ruda Wieczyńska - Utwardzenie terenu rekreacji przy sali OSP Ruda Wieczyńska Łukasz Osman Uaktualnienie
2019-03-08 10:57:02 Zapytanie ofertowe OSP Ruda Wieczyńska - Utwardzenie terenu rekreacji przy sali OSP Ruda Wieczyńska Łukasz Osman Utworzenie
2019-03-07 15:28:06 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Sebastian Kuźmik Utworzenie
2019-03-07 14:46:42 Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję Wójta Gminy Gizałki znak: RNPP.6733.5.2018 z dnia 27.12.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie słupa linii Marcin Czajczyński Uaktualnienie
2019-03-07 14:44:38 Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję Wójta Gminy Gizałki znak: RNPP.6733.5.2018 z dnia 27.12.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie słupa linii Marcin Czajczyński Utworzenie
2019-03-07 14:15:47 Informacja dotycząca zmiany ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2019-03-07 14:15:32 Informacja dotycząca zmiany ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Sebastian Kuźmik Utworzenie
2019-03-07 12:41:51 Interpelacja w sprawie ustawienia lustra na drodze wojewódzkiej nr 442 w m. Tomice Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2019-03-07 12:38:33 Interpelacja w sprawie ustawienia lustra na drodze wojewódzkiej nr 442 w m. Tomice Teresa Andrzejak Utworzenie
2019-03-07 12:28:44 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Pleszewie na kadencję 2004-2008 Konto serwisowe Utworzenie
2019-03-07 12:27:13 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Pleszewie na kadencję 2004-2008 Konto serwisowe Utworzenie
2019-03-05 14:38:57 Otwarty konkurs ofert Sebastian Kuźmik Utworzenie
2019-03-05 13:39:38 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr PLE3081 Marcin Czajczyński Utworzenie
2019-03-04 11:07:43 Zarządzenie nr 10/2019 Wójta Gminy Gizałki z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Gizałki. Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2019-03-04 11:06:33 Zarządzenie nr 9/2019 Wójta Gminy Gizałki z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2019-03-04 10:41:49 IV Sesja Rady Gminy Gizałki VIII kadencji w dniu 27 lutego 2019 r. Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2019-03-04 10:41:29 IV Sesja Rady Gminy Gizałki w dniu 27 lutego 2019 r. Sebastian Kuźmik Utworzenie

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.