Data utworzenia Tytuł Użytkownik Akcja
2018-08-30 12:49:22 Informacja o zgłaszaniu szkód łowieckich Sebastian Kuźmik Utworzenie
2018-08-29 11:29:09 31.08.2018 r. - posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Socjalnej Rady Gminy Gizałki Teresa Andrzejak Utworzenie
2018-08-27 09:56:28 Kadencja 2014 - 2018 Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2018-08-24 14:50:48 Zawiadomienie o XXXIX Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Gizałki Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2018-08-24 12:56:56 Zawiadomienie o XXIX Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Gizałki Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2018-08-24 12:55:31 Zawiadomienie o XXIX Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Gizałki Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2018-08-21 14:44:17 Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin - Tuliszków na odcinku Gizałki - granica gmin Gizałki/Grodzie Marcin Czajczyński Utworzenie
2018-08-21 12:54:54 Obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin - Tuliszków na odcinku Gizałki - granica gmin Gizałki/Grodziec". Marcin Czajczyński Utworzenie
2018-08-17 12:45:54 21.08.2018 r. - posiedzenie Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego. Teresa Andrzejak Utworzenie
2018-08-14 11:42:09 23.08.2018 r. - posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gizałki Teresa Andrzejak Utworzenie
2018-08-14 08:03:39 Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pleszewie o wynikach badań wody Marcin Czajczyński Utworzenie
2018-08-14 08:00:24 Informacja dotycząca zagrożenia związanego z ASF Marcin Czajczyński Utworzenie
2018-08-09 12:59:30 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 59/1 (obręb 0018) w miejscowości Wierzchy, gmina Gizałki". Marcin Czajczyński Utworzenie
2018-08-08 12:26:18 Informacja dla rodziców dzieci z terenu gminy Gizałki wyjeżdżających na kolonie do Władysławowa (II) Sebastian Kuźmik Utworzenie
2018-08-01 11:01:10 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Gizałki na wykonanie urządzeń wodnych - rowów drogowych wraz z przepustami w związku z planowaną budową drogi gminnej nr 632026P Kolonia Obory - Stu Sebastian Kuźmik Utworzenie
2018-08-01 08:37:52 Zawiadomienie o XXXVIII Sesji Rady Gminy Gizałki VII kadencji Sebastian Kuźmik Utworzenie
2018-08-01 08:22:19 6.08.2018 r. - posiedzenie Komisji łączonych Rady Gminy Gizałki Teresa Andrzejak Utworzenie
2018-07-30 08:04:47 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2018-07-26 12:14:50 Obwieszczenie o wydanej 23.07.2018 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi gminnej nr 632049P Orlina Duża - Białobłoty Sebastian Kuźmik Utworzenie
2018-07-26 09:50:33 Informacja dla rodziców dzieci z terenu gminy Gizałki wyjeżdżających na kolonie do Władysławowa Sebastian Kuźmik Utworzenie

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.