Data utworzenia Tytuł Użytkownik Akcja
2007-03-05 12:00:00 Kurenda o możliwości udziału w projekcie EFS osób w wieku 18 - 24 lat Sebastian Kuźmik Utworzenie
2007-03-05 12:00:00 Kurenda o możliwości udziału w projekcie EFS osób w wieku 18 - 24 lat Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2007-03-05 12:00:00 Kurenda o możliwości udziału w projekcie EFS osób w wieku 18 - 24 lat Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2007-03-05 12:00:00 Kurenda o możliwości udziału w projekcie EFS osób w wieku 18 - 24 lat Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2007-03-02 12:00:00 Zebrania wyborcze sołtysów Sebastian Kuźmik Utworzenie
2007-03-02 12:00:00 Zebrania wyborcze sołtysów Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2007-02-16 12:00:00 Rokowania po II przetargu zakończonym wynikiem negatywnym - działka o powierzchni 0,15 ha nr 95/2 w Dziewiniu Dużym Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2007-02-16 12:00:00 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Sebastian Kuźmik Utworzenie
2007-02-16 12:00:00 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2007-02-16 12:00:00 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2007-02-15 12:00:00 Rokowania po II przetargu zakończonym wynikiem negatywnym - działka o powierzchni 0,15 ha nr 95/2 w Dziewiniu Dużym Sebastian Kuźmik Utworzenie
2007-02-14 12:00:00 Wykaz ulg, odroczeń i umorzeń podatku Sebastian Kuźmik Utworzenie
2007-02-14 12:00:00 Wykaz ulg, odroczeń i umorzeń podatku Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2007-02-14 12:00:00 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - lokal mieszkalny w Gizałkach Sebastian Kuźmik Utworzenie
2007-02-14 12:00:00 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - lokal mieszkalny w Gizałkach Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2007-02-13 12:00:00 Spotkanie dotyczące Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich Sebastian Kuźmik Utworzenie
2007-02-12 12:00:00 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie sieci wodociągowej w Gizałkach Sebastian Kuźmik Utworzenie
2007-02-12 12:00:00 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie sieci wodociągowej w Gizałkach Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2007-02-07 12:00:00 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 42/1 o powierzchni 0,33 ha w Orlinie Dużej Sebastian Kuźmik Utworzenie
2007-02-06 12:00:00 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej na istniejącej wieży Sebastian Kuźmik Utworzenie

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.