Data utworzenia Tytuł Użytkownik Akcja
2007-08-31 12:00:00 Zawiadomienie o VIII Sesji Rady Gminy Gizałki Sebastian Kuźmik Utworzenie
2007-08-24 12:00:00 Kurenda w sprawie obowiązku zapewnienia higienicznych warunków produkcji, transportu i przechowywania pasz oraz złożenia stosownego oświadczenia Sebastian Kuźmik Utworzenie
2007-08-24 12:00:00 Kurenda w sprawie obowiązku zapewnienia higienicznych warunków produkcji, transportu i przechowywania pasz oraz złożenia stosownego oświadczenia Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2007-08-24 12:00:00 Kurenda o pryszczycy Sebastian Kuźmik Utworzenie
2007-08-21 12:00:00 Informacja o wyniku przetargu - działka nr 67 w Rudzie Wieczyńskiej Sebastian Kuźmik Utworzenie
2007-08-21 12:00:00 Informacja o wyniku przetargu - działka nr 67 w Rudzie Wieczyńskiej Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2007-08-01 12:00:00 Komunikat - syreny alarmowe Sebastian Kuźmik Utworzenie
2007-08-01 12:00:00 Komunikat - syreny alarmowe Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2007-07-18 12:00:00 Informacja dotycząca kandydatów spełniających wymagania formalne w związku z ogłoszonym naborem na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Gizałki Sebastian Kuźmik Utworzenie
2007-07-18 12:00:00 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego nieruchomości w Kolonii Obory podlegającej komunalizacji Sebastian Kuźmik Utworzenie
2007-07-18 12:00:00 Nabór na stanowisko ds. planowania przestrzennego oraz zamówień publicznych w Referacie Inwestycji i Rozwoju Lokalnego w Urzędzie Gminy Gizałki (zakończony) Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2007-07-10 12:00:00 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego nieruchomości we Wronowie Sebastian Kuźmik Utworzenie
2007-07-06 12:00:00 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,38 ha położonej w Rudzie Wieczyńskiej oznaczonej jako działka nr 67 Sebastian Kuźmik Utworzenie
2007-07-06 12:00:00 Kurenda dotycząca obowiązku składania informacji o wykorzystywaniu wyrobów zawierających azbest Sebastian Kuźmik Utworzenie
2007-07-06 12:00:00 Kurenda dotycząca obowiązku składania informacji o wykorzystywaniu wyrobów zawierających azbest Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2007-07-06 12:00:00 Kurenda dotycząca zmian zasad rozdysponowania krajowej rezerwy krajowej ilości referencyjnej Sebastian Kuźmik Utworzenie
2007-07-04 12:00:00 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej wsi Orlina Duża Sebastian Kuźmik Utworzenie
2007-07-04 12:00:00 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gizałki Sebastian Kuźmik Utworzenie
2007-07-04 12:00:00 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gizałki Sebastian Kuźmik Utworzenie
2007-07-03 12:00:00 Nabór na stanowisko ds. planowania przestrzennego oraz zamówień publicznych w Referacie Inwestycji i Rozwoju Lokalnego w Urzędzie Gminy Gizałki Sebastian Kuźmik Utworzenie

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.