Data utworzenia Tytuł Użytkownik Akcja
2007-04-04 12:00:00 Nabór na wolne stanowisko pracy inspektora d/s programów rozwojowych w Referacie Inwestycji i Rozwoju Lokalnego w Urzędzie Gminy Gizałki (zakończony) Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2007-03-28 12:00:00 Obwieszczenie Wójta Gminy Gizałki o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na \"Przebudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem w Gizałkach Sebastian Kuźmik Utworzenie
2007-03-28 12:00:00 Informacja o wyniku rokowań - niezabudowana nieruchomość o powierzchni 0,15 ha położona w Dziewiniu Dużym oznaczona jako działka nr 95/2 Sebastian Kuźmik Utworzenie
2007-03-08 12:00:00 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Sebastian Kuźmik Utworzenie
2007-03-05 12:00:00 Kurenda o możliwości udziału w projekcie EFS osób w wieku 18 - 24 lat Sebastian Kuźmik Utworzenie
2007-03-05 12:00:00 Kurenda o możliwości udziału w projekcie EFS osób w wieku 18 - 24 lat Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2007-03-05 12:00:00 Kurenda o możliwości udziału w projekcie EFS osób w wieku 18 - 24 lat Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2007-03-05 12:00:00 Kurenda o możliwości udziału w projekcie EFS osób w wieku 18 - 24 lat Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2007-03-02 12:00:00 Zebrania wyborcze sołtysów Sebastian Kuźmik Utworzenie
2007-03-02 12:00:00 Zebrania wyborcze sołtysów Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2007-02-16 12:00:00 Rokowania po II przetargu zakończonym wynikiem negatywnym - działka o powierzchni 0,15 ha nr 95/2 w Dziewiniu Dużym Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2007-02-16 12:00:00 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Sebastian Kuźmik Utworzenie
2007-02-16 12:00:00 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2007-02-16 12:00:00 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2007-02-15 12:00:00 Rokowania po II przetargu zakończonym wynikiem negatywnym - działka o powierzchni 0,15 ha nr 95/2 w Dziewiniu Dużym Sebastian Kuźmik Utworzenie
2007-02-14 12:00:00 Wykaz ulg, odroczeń i umorzeń podatku Sebastian Kuźmik Utworzenie
2007-02-14 12:00:00 Wykaz ulg, odroczeń i umorzeń podatku Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2007-02-14 12:00:00 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - lokal mieszkalny w Gizałkach Sebastian Kuźmik Utworzenie
2007-02-14 12:00:00 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - lokal mieszkalny w Gizałkach Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2007-02-13 12:00:00 Spotkanie dotyczące Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich Sebastian Kuźmik Utworzenie

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.