Data utworzenia Tytuł Użytkownik Akcja
2008-06-16 12:00:00 Nabór na wolne stanowisko pracy – podinspektor w Referacie Finansowym Obsługi Szkół i Przedszkola (zakończony) Sebastian Kuźmik Utworzenie
2008-06-16 12:00:00 Nabór na wolne stanowisko pracy – podinspektor w Referacie Finansowym Obsługi Szkół i Przedszkola (zakończony) Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2008-06-16 12:00:00 Nabór na wolne stanowisko pracy – podinspektor w Referacie Finansowym Obsługi Szkół i Przedszkola (zakończony) Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2008-06-16 12:00:00 Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Białobłotach (zakończony) Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2008-06-12 12:00:00 Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - budowa budynku warsztat samochodowy bez lakiernictwa w Gizałkach Sebastian Kuźmik Utworzenie
2008-06-12 12:00:00 Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - budowa budynku warsztat samochodowy bez lakiernictwa w Gizałkach Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2008-06-12 12:00:00 Wynik konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Białobłotach Sebastian Kuźmik Utworzenie
2008-06-12 12:00:00 Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Białobłotach (zakończony) Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2008-06-05 12:00:00 Ogłoszenie spisu inwentaryzacyjnego wraz z kartą inwentaryzacyjną nieruchomości położonych w Kolonii Obory Sebastian Kuźmik Utworzenie
2008-05-29 12:00:00 Konkurs na stanowiska dyrektorów w Zespołu Szkół w Gizałkach oraz Zespołu Szkół w Białobłotach (zakończony) Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2008-05-28 12:00:00 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Białobłotach Sebastian Kuźmik Utworzenie
2008-05-28 12:00:00 Konkurs na stanowiska dyrektorów w Zespołu Szkół w Gizałkach oraz Zespołu Szkół w Białobłotach (zakończony) Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2008-05-28 12:00:00 Konkurs na stanowiska dyrektorów w Zespołu Szkół w Gizałkach oraz Zespołu Szkół w Białobłotach (zakończony) Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2008-05-28 12:00:00 Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Białobłotach (zakończony) Sebastian Kuźmik Utworzenie
2008-05-28 12:00:00 Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Białobłotach (zakończony) Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2008-05-28 12:00:00 Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Białobłotach (zakończony) Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2008-05-06 12:00:00 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dobudowa garazu do istniejącej remizy w Rudzie Wieczyńskiej Sebastian Kuźmik Utworzenie
2008-05-06 12:00:00 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dobudowa garazu do istniejącej remizy w Rudzie Wieczyńskiej Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2008-04-30 12:00:00 Ogłoszenie o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Sebastian Kuźmik Utworzenie
2008-04-30 12:00:00 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Gizałki - wieś Tomice, Szymanowice, Czołnochów, Nowa Wieś i Ruda Wieczyńska Sebastian Kuźmik Utworzenie

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.