Data utworzenia Tytuł Użytkownik Akcja
2018-06-22 09:09:55 Zgłaszanie szkód w uprawach rolnych lub ogrodniczych, spowodowanych przez suszę Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2018-06-20 08:48:23 Kadencja 2014 - 2018 Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2018-06-20 08:46:00 Kadencja 2014 - 2018 Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2018-06-18 12:15:16 Zawiadomienie o zmianie godziny rozpoczęcia posiedzenia Komisji łączonych Rady Gminy Gizałki Teresa Andrzejak Utworzenie
2018-06-14 11:55:44 Zgłaszanie szkód w uprawach rolnych lub ogrodniczych, spowodowanych przez suszę Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2018-06-14 11:54:40 Zgłaszanie szkód w uprawach rolnych lub ogrodniczych, spowodowanych przez suszę Sebastian Kuźmik Utworzenie
2018-06-14 11:45:02 Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Gizałki Sebastian Kuźmik Utworzenie
2018-06-13 14:36:17 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2018-06-13 14:33:01 Informacja o wykonaniu budżetu gminy Gizałki za I kwartał 2018 r. Sebastian Kuźmik Utworzenie
2018-06-13 09:29:27 Zawiadomienie o XXXVII Sesji Rady Gminy Gizałki VII kadencji (absolutorium) Sebastian Kuźmik Utworzenie
2018-06-13 09:00:41 19.06.2018 r. - posiedzenie Komisji łączonych Rady Gminy Gizałki Teresa Andrzejak Utworzenie
2018-06-12 15:21:37 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2018-06-12 15:16:01 Mienie komunalne w 2017 r. Sebastian Kuźmik Utworzenie
2018-06-12 15:11:29 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Sebastian Kuźmik Utworzenie
2018-06-08 14:15:40 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu obsady z 2400 DJP do 3300 DJP w 15 kurnikach do chowu brojlerów kurzych, na działkach nr 175, 176/1, 176/2, 176/3, obręb Orlina Duża (ark. map Marcin Czajczyński Utworzenie
2018-06-04 14:31:18 Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy norek do 208,75 DJP na działkach nr 196/1, 196/2, 196/3 w miejscowości Kolonia Obory, gmina Gizałki. Marcin Czajczyński Utworzenie
2018-06-04 10:26:21 Sprawozdania z badań wody pobranej w dniu 15.05.2018 z SUW Gizałki i SUW Orlina Mała Sebastian Kuźmik Utworzenie
2018-05-30 14:43:01 05.06.2018 r. - posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Socjalnej Rady Gminy Gizałki Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2018-05-30 14:41:53 05.06.2018 r. - posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Socjalnej Rady Gminy Gizałki Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2018-05-30 14:40:22 05.06.2018 r. - posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Socjalnej Rady Gminy Gizałki Teresa Andrzejak Utworzenie

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.