Data utworzenia Tytuł Użytkownik Akcja
2018-04-25 15:30:58 30 kwietnia 2018 r. urząd będzie nieczynny Sebastian Kuźmik Utworzenie
2018-04-23 14:57:41 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin - Tuliszków na odcinku Gizałki - granica gmin Gizałki/Grodziec". Marcin Czajczyński Utworzenie
2018-04-23 11:47:26 Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do ewidencji gminnej Marcin Czajczyński Uaktualnienie
2018-04-23 11:45:00 Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do ewidencji gminnej Marcin Czajczyński Uaktualnienie
2018-04-20 09:50:55 Formularz oświadczenia majątkowego Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2018-04-20 09:42:38 Formularz oświadczenia majątkowego Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2018-04-19 13:44:02 Zawiadomienie o XXXVI Sesji Rady Gminy Gizałki VII kadencji Sebastian Kuźmik Utworzenie
2018-04-19 12:41:25 23.04.2018 r. - posiedzenie komisji łączonych Rady Gminy Gizałki Teresa Andrzejak Utworzenie
2018-04-18 09:47:28 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Gizałki w roku 2017 Sebastian Kuźmik Utworzenie
2018-04-17 15:01:31 Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do ewidencji gminnej Sebastian Kuźmik Utworzenie
2018-04-17 09:25:42 Zakład Komunalny - II przetarg na sprzedaż elektronicznej wagi samochodowej Łukasz Osman Utworzenie
2018-04-11 12:37:53 Komunikat Zarządu Województwa Wielkopolskiego Sebastian Kuźmik Utworzenie
2018-04-10 13:19:33 Informacja o zgłaszaniu szkód łowieckich Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2018-04-10 13:14:36 Informacja o zgłaszaniu szkód łowieckich Sebastian Kuźmik Utworzenie
2018-04-04 08:47:49 Ocena obszarowa jakości wody w nadzorowanych wodociągach za rok 2017 na terenie gminy Gizałki Sebastian Kuźmik Utworzenie
2018-04-03 15:18:46 Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2018 rok Sebastian Kuźmik Utworzenie
2018-03-27 09:41:03 Obwieszczenie o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni w Kaliszu Państowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o uzgodnienie warunków realizacji dla przedsięwzięcia pn.: Budowa małej elektrowni Marcin Czajczyński Utworzenie
2018-03-27 09:34:29 Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa małej elektrowni wodnej "MEW - Ruda Wieczyńska" w km 20+340 rzeki prosny, gm. Gizałki, gm. Czermin, pow. pleszewski. Marcin Czajczyński Utworzenie
2018-03-27 09:31:18 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa małej elektrowni wodnej "MEW - Ruda Wieczyńska" w km 20+340 rzeki Prosny, gm. Gizałki, gm. Czermin, po Marcin Czajczyński Utworzenie
2018-03-27 09:14:05 Zakład Komunalny - przetarg na sprzedaż elektronicznej wagi samochodowej Łukasz Osman Uaktualnienie

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.