Data utworzenia Tytuł Użytkownik Akcja
2019-11-20 08:10:06 Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Gizałki w terminie od 1.01.2020 r. do 31.08.2020 Łukasz Osman Utworzenie
2019-11-19 11:03:56 Obwieszczenie Starosty Pleszewskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na Rozbudowie drogi gminnej nr G632071P w miejscowości Wierzchy Łukasz Osman Utworzenie
2019-11-18 15:01:46 Obwieszczenie o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Gminy Gizałki w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gizałki. Marcin Czajczyński Uaktualnienie
2019-11-15 12:56:24 Obwieszczenie o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Gminy Gizałki w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gizałki. Marcin Czajczyński Utworzenie
2019-11-15 12:48:37 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN-0,4 kV, słupów Linii napowietrznej nN-0,4 kV oraz złącza kablowo-pomiarowego nN-0, Marcin Czajczyński Utworzenie
2019-11-13 15:18:34 19.11.2019 r. - posiedzenie Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Gizałki Teresa Andrzejak Utworzenie
2019-11-13 11:51:06 Zarządzenie nr 44/2019 Wójta Gminy Gizałki z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie zakupu na rzecz Gminy Gizałki nieruchomości położonej w miejscowości Gizałki Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2019-11-13 11:34:03 Sprawozdanie z badań wody pobranej z SUW Orlina w dniu 22.10.2019 r. Sebastian Kuźmik Utworzenie
2019-11-12 13:30:59 Interpelacja w sprawie oświetlenia skrzyżowania dróg Wronów-Toporów Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2019-11-12 13:30:35 Interpelacja w sprawie oświetlenia skrzyżowania dróg Wronów-Toporów Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2019-11-12 12:48:47 Struktura organizacyjna Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2019-11-12 12:48:26 Struktura organizacyjna Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2019-11-08 13:12:12 Interpelacja w sprawie oświetlenia skrzyżowania dróg Wronów-Toporów Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2019-11-08 11:06:23 Uchwała nr 76/X/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2020 Teresa Andrzejak Utworzenie
2019-11-08 11:03:07 Uchwała nr 75/X/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2020 Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2019-11-08 11:02:17 Uchwała nr 75/X/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożyku publicznego na rok 2020 Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2019-11-08 10:57:13 Uchwała nr 74/X/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2019-2030 Teresa Andrzejak Utworzenie
2019-11-08 10:56:07 Uchwała nr 73/X/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie zmian planu budżetu na rok 2019 Teresa Andrzejak Utworzenie
2019-11-08 08:27:29 Zarządzenie nr 45/2019 Wójta Gminy Gizałki z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gizałki Teresa Andrzejak Utworzenie
2019-11-07 14:26:20 X Sesja Rady Gminy Gizałki VIII kadencji w dniu 7 listopada 2019 r. Sebastian Kuźmik Utworzenie

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.