Data utworzenia Tytuł Użytkownik Akcja
2018-08-01 11:01:10 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Gizałki na wykonanie urządzeń wodnych - rowów drogowych wraz z przepustami w związku z planowaną budową drogi gminnej nr 632026P Kolonia Obory - Stu Sebastian Kuźmik Utworzenie
2018-08-01 08:37:52 Zawiadomienie o XXXVIII Sesji Rady Gminy Gizałki VII kadencji Sebastian Kuźmik Utworzenie
2018-08-01 08:22:19 6.08.2018 r. - posiedzenie Komisji łączonych Rady Gminy Gizałki Teresa Andrzejak Utworzenie
2018-07-30 08:04:47 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2018-07-26 12:14:50 Obwieszczenie o wydanej 23.07.2018 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi gminnej nr 632049P Orlina Duża - Białobłoty Sebastian Kuźmik Utworzenie
2018-07-26 09:50:33 Informacja dla rodziców dzieci z terenu gminy Gizałki wyjeżdżających na kolonie do Władysławowa Sebastian Kuźmik Utworzenie
2018-07-23 14:56:25 26.07.2018 r. - posiedzenie Komisji łączonych Rady Gminy Gizałki Teresa Andrzejak Utworzenie
2018-07-23 08:11:04 Ogłoszenie w sprawie możliwości pozyskania dotacji przez spółki wodne z budżetu gminy w 2018 r. Sebastian Kuźmik Utworzenie
2018-07-16 11:55:07 Gminne Centrum Kultury w Gizałkach Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2018-07-12 11:55:04 Zakład Komunalny Spółka z o.o. Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2018-07-12 11:54:46 Zakład Komunalny Spółka z o.o. Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2018-07-11 10:48:45 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gizałkach Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2018-07-11 10:48:05 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gizałkach Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2018-06-29 08:13:40 Ogłoszenie konkursu na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2018-06-29 08:12:49 Ogłoszenie konkursu na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola Sebastian Kuźmik Utworzenie
2018-06-29 07:59:52 Konkurs na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola Sebastian Kuźmik Utworzenie
2018-06-28 09:50:04 Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z 4.09.2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Przebud Sebastian Kuźmik Utworzenie
2018-06-25 10:32:48 Stwierdzenie przydatności wody do spożycia z wodociągów Gizałki i Orlina z dnia 19.06.2018 r. Sebastian Kuźmik Utworzenie
2018-06-22 09:09:55 Zgłaszanie szkód w uprawach rolnych lub ogrodniczych, spowodowanych przez suszę Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2018-06-20 08:48:23 Kadencja 2014 - 2018 Sebastian Kuźmik Uaktualnienie

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.