Data utworzenia Tytuł Użytkownik Akcja
2020-06-17 07:50:33 Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej nr 44 w Kaliszu z dnia 16 czerwca 2020 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach Sebastian Kuźmik Utworzenie
2020-06-16 14:04:53 Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. Sebastian Kuźmik Utworzenie
2020-06-16 12:29:07 Postanowienie nr 114/2020 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia obwodowych komisji wyborczych z obszaru Gminy Gizałki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 Sebastian Kuźmik Utworzenie
2020-06-16 08:11:07 Postanowienie nr 84/2020 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Sebastian Kuźmik Utworzenie
2020-06-15 14:08:16 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Sebastian Kuźmik Utworzenie
2020-06-15 11:37:59 Zapytanie ofertowe - naprawa nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 632068P w m. Świerczyna Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2020-06-12 21:00:03 Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 12 czerwca 2020 r. o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz o miejscu i terminie przeprowadzenia losowania Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2020-06-12 20:57:54 Informacja w zakresie dopisania do spisu wyborców w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2020-06-12 20:54:15 Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 12 czerwca 2020 r. o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz o miejscu i terminie przeprowadzenia losowania Sebastian Kuźmik Utworzenie
2020-06-10 14:48:19 Informacja w zakresie dopisania do spisu wyborców w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. Sebastian Kuźmik Utworzenie
2020-06-10 14:37:07 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie napowietrznej jednotorowej linii WN-110 kV, polegającej na p Marcin Czajczyński Utworzenie
2020-06-10 12:11:13 Informacje nieudostępnione Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2020-06-10 11:21:10 Dyżur w urzędzie Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2020-06-10 11:20:47 Dyżur w urzędzie Sebastian Kuźmik Utworzenie
2020-06-10 11:19:21 Informacja o pełnionym dyżurze Sebastian Kuźmik Utworzenie
2020-06-10 11:17:11 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Sebastian Kuźmik Utworzenie
2020-06-10 07:46:56 Uchwała nr 161/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 Sebastian Kuźmik Utworzenie
2020-06-10 07:42:05 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2020-06-10 07:39:51 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Sebastian Kuźmik Utworzenie
2020-06-09 13:20:50 Obwieszczenie Wójta Gminy Gizałki z dnia 9 czerwca 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzecz Sebastian Kuźmik Utworzenie

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.